FORDON

Volvo Cars ökar försäljning – andelen elbilar är 16 procent

XC40 Recharge, en av två elbilsmodeller som Volvo Cars har ute på marknaden för tillfället.
XC40 Recharge, en av två elbilsmodeller som Volvo Cars har ute på marknaden för tillfället.

Det blev ett rejält försäljningslyft för biltillverkaren Volvo Cars i andra kvartalet. Intäkterna lyfte kraftigt och i antal sålda bilar blev det en ökning på 25 procent till 178 800 bilar. Men vinsten föll kraftigt – och mer än väntat.

Prispress och konsumenter som har det tufft i inflations- och räntechocken är ett tema när bilmarknaden nu börjar normaliseras, enligt vd Jim Rowan.

Men den totala efterfrågan på Volvo Cars bilar beskriver han som fortsatt god.  Försäljningsvolymen globalt lyfte 25 procent till 178 800 bilar under andra kvartalet.

Volvo Cars resultat före skatt nästan halverades till 5,4 miljarder kronor, från snudd på 10 miljarder kronor samma period i fjol. Och rörelseresultatet föll till 5 miljarder, vilket kan jämföras med en snittprognos på 5,3 miljarder enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Förutom omstruktureringskostnader och höga råvarupriser – bland annat för litium som köptes in i slutet av 2022 – påverkas jämförelsen med fjolåret av det kraftiga redovisningsmässiga tillskott på cirka 6 miljarder som Volvo Cars fick i andra kvartalet i fjol till följd av börsnoteringen i intressebolaget Polestar.

Rörelseresultatet från kärnverksamheten – om man räknar bort samägda bolag och intressebolag – ökade till 6,4 miljarder kronor i årets andra kvartal, upp från 4,6 miljarder. Och rensar man bort omstruktureringskostnader – bland annat notan för att skära ned personalstyrkan i Sverige med 1 300 anställda – låg vinsten från kärnverksamheten på 7,3 miljarder, poängterar finanschefen Johan Ekdahl.

– Det är ett starkt kvartal, säger han till TT.

– Resultatet från Volvo Cars verksamhet är en ganska kraftig förbättring jämfört med samma period förra året, bland annat på grund av den förbättrade produktions- och leveranssituationen som gör att vi ökar produktionen. Men vi ökar intäkterna ännu mer. Så vi upprätthåller fortsatt goda priser även i denna lite turbulenta omvärld, tillägger han.

Svag krona påverkar positivt

Den svaga kronan bidrog samtidigt positivt till resultatet med hela 2,1 miljarder kronor i andra kvartalet. 

Utsikterna är kantade av utmaningar för biltillverkaren, enligt rapporten. Risken för ytterligare produktionsstörningar till följd av halvledarbrist kvarstår, även om "överblicken har förbättrats, enligt bolaget. Hög inflation, stigande räntor, skakiga råvarupriser och en pågående geopolitisk kris spökar också.

“Osäkerheten på de finansiella marknaderna är fortfarande stor. Riskerna för potentiell påverkan på efterfrågan från högre räntenivåer och lägre konsumentförtroende ligger kvar på en förhöjd nivå”, skriver Volvo Cars.

Omsättningen lyfte till 102,2 miljarder kronor, från 71,3 miljarder ett år tidigare. Där hade analytiker räknat med 97,9 miljarder kronor.

Den nya elbilen EX30 som lanserades i juni och väntas dyka upp ute på vägarna mot slutet av året har tagits emot "fantastiskt väl", enligt Ekdahl.

– Det är ett väldigt stort intresse, säger han.

Lanseringen av EX90 har skjutits fram

Lanseringen av den lite större elbilen EX90 sköts nyligen upp till 2024, men kommer då tillsammans med EX30 bli viktiga för Volvo Cars när de ska öka andelen elbilar från 16 procent i andra kvartalet till 100 procent kring 2030 – via en andel kring 50 procent någonstans i mitten av decenniet.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är på de två bilar vi har i dag: XC40 och C40, säger han om dagens elbilsandel. 

– Nästa stora steg med att öka andelen elbilar kommer i och med EX30 och EX90 in i 2024. Sedan kommer vi lansera minst en ny elbil varje år fram emot och förbi mitten på decenniet, tillägger han.