Fordon

Varnar för kamremshaveri – ”Dålig motorkonstruktion”

Volvo V70, en av de bilar med den femcylindriga dieselmotorn som enligt Motormännen har en bristfällig konstruktion. Foto: Volvo Cars
Volvo V70, en av de bilar med den femcylindriga dieselmotorn som enligt Motormännen har en bristfällig konstruktion. Foto: Volvo Cars

En havererad drivrem på Volvobilar kan leda till ett betydligt allvarligare kamremsbrott. Motormännen uppmanar nu drabbade Volvoägare att söka ersättning.

Publicerad

Drivremmen, eller multiremmen, används för att driva en rad funktioner på bilar, bland annat generator, luftkonditionering och styrservopump. En havererad multirem måste naturligtvis bytas omgående – men den behöver inte betyda några problem. Raka motsatsen gäller för en brusten kamrem. Kamremmen styr motorns ventiler och går den sönder kommer kolvarna att krocka med ventilerna. Ett komplett motorbyte är oftast det som väntar den drabbade.

Konsumentorganisationen Motormännens riksförbund går nu ut med en varning till Volvoägare. Multiremmen har i vissa fall gått av och trasslat in sig i kamremmen med haveri som följd: ”Det som är särskilt problematiskt i Volvos modeller är att den trasiga drivremmen riskerar att komma i kontakt med kamremmen, på grund av att kamremmen inte sitter helt skyddad” skriver organisationen och menar att ”ett mindre fel ger upphov till följdfel som kostar så mycket att åtgärda är ovanligt och knappast något som en bilägare förväntar sig”. Den kallar motorkonstruktionen ”bristfällig” och ”dålig”, och syftar då på utformningen av plasthöljet som ska skydda kamremmen.

Oklar omfattning

Hur stor omfattningen är framgår inte. Volvo Cars har i sitt svar skrivit att det handlar om femcylindriga dieselmotorer som kom 2001 och som togs ur produktion 2016/2017. Modellerna S60, V60, XC60, V70, XC70, C70, S80 och XC90 har alla tillverkats med den aktuella motortypen. Volvo Cars betonar att det rör sig om "en mycket stor population av bilar".

Men företaget slår ifrån sig kritiken mot motorkonstruktionen: "Vid vår dialog med Volvo Cars kvalitetsavdelning framkommer dock inte att det funnits ett generellt problem med denna motor eller att just kamremmen skulle ha ett undermåligt skydd. Detta faktum ska då ses i ljuset av att vi har erfarenhet av ett stort antal bilar och under en lång tidsperiod", skriver presschefen Annika Bjerstaf till Motormännen.

Volvo Cars: ”Funnits tveksamheter”

Hon menar att de fall som hamnat i Allmänna reklamationsnämnden gällt bilar har gått många mil, att det i flera av fallen saknas fullständig servicedokumentation samt att det ”funnits tveksamheter kring reparationer i vissa av fallen”.

”Vår slutsats är att vi kan konstatera att det har funnits ett fåtal fall med den problematik ni relaterar till som ska ställas i förhållande till den mycket stora population av bilar det handlar om. Inga ändringar i serviceintervall eller konstruktion har därför ansetts nödvändiga”, fortsätter Annika Bjerstaf.

Motormännen uppmanar drabbade bilägare att ta kontakt med försäkringsbolaget om man har en maskinskadeförsäkring. Har en serviceverkstad bytt multirem, spännrulle eller gjort arbeten relaterade till luftkonditioneringen kan man hävda att de har gjort ett fel som i sin tur lett till följdfel. Ett annat alternativ kan också vara att helt enkelt be verkstaden söka goodwill hos Volvo Cars.