Fordon

Utredningen: Privatägda bilar är oförenligt med miljömålen

Det brittiska parlamentet har utrett vad som krävs för att nå de framtida miljömålen. Politikernas slutsats är att de privatägda bilarna inte är en hållbar del av ekvationen. 

Publicerad

Science and Technology Select Committee utgörs av brittiska parlamentsledamöter från flera partier. De ligger bakom en rapport som teoretiserar kring de åtgärder som kommer krävas för att uppnå de uppsatta miljömålen – och kommittén har kommit till en radikal slutsats.

Om Storbritannien ska kunna bli en koldioxidneutral nation till 2050 så håller det inte att ersätta de fossildrivna personbilarna med elektrifierade fordon. För produktionen av elbilar står fortfarande för påtagliga utsläpp. Därför ifrågasätter politikerna nu rätten till det privata bilägandet.

Långsiktigt verkar ett brett ägande av personliga fordon inte vara kompatibelt med en påtaglig minskning av koldioxidutsläppen, skriver kommittén i sin rapport.

Slutsatsen till trots rekommenderar de att regeringen i dagsläget ändå ska öka incitamenten för en övergång till bilar som är emissionsfria lokalt. Bland annat pekar kommittén på att man har strypt flera bidrag till elektrifierade fordon samtidigt som bränsleskatten har legat orörd i nio år. De vill också att regeringen ska samarbeta med markägare kring att installera laddstolpar, inte minst för lägenhetshus.

Science and Technology Select Committee kritiserar Storbritanniens plan på ett förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar 2040 (2032 för Skottland) inte har sjösattes tidigare. I rapporten konstaterar politikerna att öriket inte ens ligger i fas för att nå de överenskomna utsläppsmålen satta för 2023 och 2032. För detta krävs bland annat att cirka 60 procent av de nya bilarna år 2030 utgörs av fordon med ultralåga utsläpp, rapporterar Autocar.