Fordon

Tuffare avgastester slår mot små dieselbilar

EUs hårdare krav på att utsläpp från dieselbilar inte får skilja sig mellan labbtester och verklig körning kan tvinga tillverkare att lägga ner vissa mindre modeller.

Publicerad

Den europeiska bilindustriorganisationen ACEA påpekar att bilarna måste förses med ny utrustning vilket gör dem både dyrare och tyngre.

Paul Greening, ansvarig för utsläppsfrågor vid ACEA, uppskattar att 5 procent av de små dieselbilar som planerats av medlemsföretagen dras tillbaka eller görs om, rapporterar Reuters.

Det nya testförfarandet ska börja använda i september 2017. Inledningsvis kommer det finnas övergångsregler för att bilbranschen ska hinna anpassa sig.

Samtidigt riktas kritik mot att den stora användningen av dieselmotorer i Europa för att minska CO2-utsläppen hindrar utvecklingen av hybriddrivning eller ren eldrift. Även utsläpp av sotpartiklar bidrar till växthuseffekten, men dessa omfattas inte av FNs plan för att hejda klimatförändringarna.

Kritik har tidigare även riktats mot att de allt mindre men effektivare bensinmotorer som bilindustrin tagit fram de senaste åren också släpper ut mer sotpartiklar och kväveoxider, men klarar de uppsatta CO2-kraven.