Fordon

Testet avslöjar: Autobroms inte bra på att undvika fotgängare

Foto: AAA
Foto: AAA

Sådär på dagen – totalt ineffektiva på natten. Efter en studie av autobromslösningar dömer amerikanska AAA ut tillverkarnas system. ”Dagens system är långt ifrån perfekta”, säger Greg Bannon på organisationen.

Publicerad

Det är nu lite över 15 år sedan som det första kommersiella autobromssystemet introducerades (Honda 2003). I nära ett årtionde har vi haft system som även känner av och reagerar på fotgängare. Men trots att de flesta tillverkare i dag erbjuder tekniken under olika beteckningar skiljer sig funktionen och effektiviteten rejält åt. American Automobile Association (AAA) konstaterar också att de flesta är helt värdelösa när mörkret har fallit.

Det är efter att AAA har studerat och genomfört tester som de har kommit fram till att systemen är inkonsekventa. De är fortfarande långt ifrån så bra som biltillverkarna vill påskina.

En av de stora bristerna är enligt organisationen att autobromssystemen är ineffektiva kvällstid. Detta är oroande med tanke på att de flesta påkörningsolyckor där fotgängare avlider sker efter mörkrets inbrott. Därtill visade studien att systemen många gånger inte klarar av verkliga scenarion, såsom att en bil svänger höger och då kör på en person. I det här fallet så reagerade systemen inte alls – den stackars fotgängaren blev överkörd varje gång.

– Olyckor där fotgängare omkommer är på uppgående, vilket sätter fingret på hur stor säkerhetsinverkan de här systemen kan ha när de utvecklas mer. Men vår forskning har kommit fram till att dagens system är långt ifrån perfekta och fortfarande kräver en uppmärksam förare bakom ratten, säger Greg Bannon, ansvarig för bilteknik- och industrirelationer på AAA.

Nedslående resultat

I studien har de tillsammans med Automobile Club of Southern Californias Automotive Research Center genomfört studier med fyra mellanklassbilar: Chevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 samt Toyota Camry. Samtliga var av årsmodell 2019 och hade autobromssystem som ska känna av fotgängare.

Testerna bestod av fyra moment där hastighet, tid på dygnet samt om det var en vuxen eller barn som korsade gatan var variabler. Därtill testades högersvängar samt stillastående personer. Och resultaten var nedslående. Som bäst, när det var dagsljus och bilarna färdades i 37 km/h, klarade systemen att undvika kollision i 40 procent av fallen – men när hastigheten ökades till 48 km/h (30 mph) var det svårt för tekniken att klara av att bromsa. I de mer utmanande situationerna var det än sämre.

  •  När ett barn sprang ut mellan två bilar och bilen i testet färdades i 37 km/h – kördes barnet på i 89 procent av fallen
  •  När bilen svänger höger och en person går över gatan – så kördes hen över i samtliga fall
  •  När bilen närmar sig två stillaståendet personer på vägen och bilen färdades i 37 km/h inträffade en kollision i 80 procent av fallen.

AAA skriver även att rent generellt så var systemen ineffektiva i samtliga scenario när fordonet körde i 48 km/h. Och oavsett hastighet reagerade inget av systemen på en vuxen fotgängare på natten.

Studien genomfördes inte för att kora en vinnare, utan för att belysa att det ännu rör sig om hjälpsystem med begränsad funktionalitet.

– Vårt mål med det här testet var att identifiera var glappen finns för att hjälpa till att utbilda konsumenter samt att dela dessa med tillverkare så att de kan bättra på sin funktionalitet, säger Greg Bannon.

Här kan du se en film från testet.