FORDON

Tesla Semi avverkade över 250 mil under två dygn

Tesla Semi
Tesla Semi presenterades redan 2017, men det dröjde till december 2022 innan de första levererades till kunden Pepsi. Här syns ytterligare några trailerdragare som levererades i april i år.

Ellastbilen från Tesla testas för första gången av en oberoende aktör, med lovande resultat.

Publicerad

Hur väl batterielektriska lastbilar kommer att klara av fjärrtransporter med hög utnyttjandegrad av fordonet är i mångt och mycket en fråga om batteristorlek och hur snabb laddning man kan ordna. 

Organisationerna North American Council for Freight Efficienc (NACFE) och Rocky Mountain Institute (RMI) arbetar för att belysa goda exempel inom transporteffektiva lösningar genom testet Run on Less.

Information om laddnivå, hastighet och körsträcka från två av testdagarna för Tesla Semi.
Information om laddnivå, hastighet och körsträcka från två av testdagarna för Tesla Semi.

250 mil

Ett av fordonen som testas är ellastbilen Semi från Tesla. Den har levererats i begränsat antal till läsktillverkaren Pepsi i Sacramento, som använder fordonen för transport av bland annat dryck. Run on Less hämtar in data från tre av Pepsis Semi-lastbilar. 

Dave Mullaney, chef för koldioxidneutrala transporter på RMI, är imponerad av resultatet. Under två av testdagarna körde en av lastbilarna totalt över 250 mil (128 den ena dagen och 130 den andra). Nio leveranser och fem laddstopp genomfördes, varav två var korta med endast en mindre påfyllning av energi. 

– Under ganska lång tid var jag skeptisk [till att batterilastbilar klarar av att köras med hög utnyttjandegrad av förare som turas om att köra]. Men inte längre. Kombinationen av laddning i megawatt-skala och batteripaket som förmodligen är i närheten av en megawattimme kan uppenbarligen klara av uppdraget, skriver han i en kommentar på Linkedin, vilket Insideevs rapporterar om.

10,5 kWh/mil

Mer specifika uppgifter om förutsättningarna under testet, till exempel hur tung lasten var, saknas dock i nuläget. Eftersom även exakt batteristorlek är okänt går det heller inte att beräkna energiåtgång per sträcka. Tidigare har Dejan Antunovic, chef för Pepsis elektrifieringsprogram, sagt att den är under 1,7 kWh/mile, vilket motsvarar 10,5 kWh/mil.