Fordon

Stockholm ska forsla bort elsparkcyklar – mot avgift

Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

Stockholms stad ska börja forsla bort elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande. Uthyrningsbolagen får sedan lösa ut elsparkcyklarna mot en avgift som ska täcka kostnaderna för stadens hantering.

Publicerad

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) säger att staden vill skicka en tydlig signal till sparkcykeluthyrarna att det inte håller med den oordning som elsparkcyklarna orsakar på framför allt trottoarer.

”Vi kommer nu att pröva att använda en något udda och bökig lagstiftning som är tänkt när bilar står trafikfarligt och hindrande”, skriver Helldén på SVT Debatt.

När bortforslandet kan börja är dock ännu inte bestämt.

– Jag kan inte svara på exakt när det kommer att ske men trafikkontoret håller på att arbeta med det och ska så snart som möjligt när det är klart med vilka som ska göra det sätta i gång med det, säger Daniel Helldén.

Strikt lagstiftning

Staden jobbar nu för att skapa rutiner kring bortforslingen som kommer att ske med stöd av lagstiftningen som gäller vid bortforsling av bilar och cyklar.

– Lagstiftningen är ganska strikt hur man får göra, det är bara när de står i vägen och det uppstår fara för trafiken och så vidare som vi får ta bort dem.

Ett skäl till att det kan ta lite tid innan trafikfarligt parkerade elsparkcyklar kan plockas bort är att varje borforsling kräver ett juridiskt beslut.

Bolagen betalar

De elsparkcyklar som forslas bort kommer att hamna på en uppställningsplats i västra Stockholm. Där får uthyrningsbolagen lösa ut sina sparkcyklar mot en avgift på 500 kronor per cykel.

– Som jag förstår det så är det här ett slags självkostnadspris. Vi har ju ett liknande system när det gäller cyklar och det finns en prislista som är fastställd av fullmäktige att det ska täcka uppställningsplats, administration och personal, säger Daniel Helldén.

Han säger att Stockholm haft en dialog med elsparkcykeluthyrarna under året om de olika problem som uppstått och hur de ska lösas.

– De har implementerat en hel del regler som vi har kommit överens om gemensamt men just det här med den oordning som är på trottoarerna fungerar inte, så nu tar vi det här steget.