Fordon

Smarta tekniken ska säkra trafikflödet

Foto: Clearview Intelligence
Foto: Clearview Intelligence

Intelligenta ljus som agerar LEDstjärnor i vägbanan. I England testar man för första gången intelligenta vägbanereflexer som är synkroniserade med trafikljusen.

Publicerad

Switch Island är en motorvägskorsning i nordvästra England: Här möts M57, M58 samt ytterligare tre större vägar. Korsningen passeras dagligen av över 90 000 fordon och den tillhör de mest trafikerade i landet.

Men bitvis är den svårnavigerad och olyckor ger enorma trafikstörningar.

För att råda bot på problemet ska Highway England installera 170 LED-lampor i vägbanan. Lamporna följer filerna och agerar i symbios med trafikljusen. De kan även ses på upp till 1 000 meters håll vilket gör att de tydligt visar var filerna går.

Konceptet har utvecklats vid Napier University i Edinburgh och har tidigare demonstrerats i en cirkulationsplats som kopplar samman sex vägar. Lösningen har visat sig fungera och antalet olyckor har minskat sedan den sattes i drift.

Installationen av LED-ljusen, arvtagare till de klassiska ”kattögonen” som uppfanns 1933, kommer att påbörjas nu i februari – men projektet förväntas inte vara helt klart förrän om ett år.

– De innovativa LED-stiften, tillsammans med andra förbättringar vi introducerar kommer att göra korsningen mycket mer lättnavigerad, säger Phil Tyrrell, projektledare på Highway England.

Enligt företaget som designat vägbanelamporna, Clearview Intelligence, så har studier visat att stiften minskar ”fil-vingel” med upp till 50 procent.