Fordon

SJ avbryter upphandling av 30-tal snabbtåg

Foto: TT
Foto: TT

SJ har avbrutit en upphandling av ett trettiotal snabbtåg som var tänkta att börja trafikera centrala sträckor i Sverige 2021. Ett beslut i EU-domstolen ligger bakom avbrottet, skriver Dagens Samhälle.

Publicerad

Domstolsbeslutet säger att SJ ska omfattas av lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), vilket går emot beslut som tagits i lägre instanser. Ärendet är ännu inte avgjort i Högsta förvaltningsdomstolen, men domstolen väntas döma i enlighet med EU-domstolens utlåtande.

Björn Holmberg, inköpsdirektör på SJ AB, säger till Dagens Samhälle att SJ nu förhåller sig till LUF.

– Vi har behövt avbryta den process vi hade inledningsvis och anpassar oss efter regelverket.

SJ, som nu ska följa LUF, vill dock pröva en annan väg framåt för upphandlingar.

– Vi kommer parallellt med det här att söka undantag från regelverket från EU-kommissionen.

Huruvida tidsplanen för när snabbtågen kan börja trafikera svenska spår påverkas av den avbrutna upphandlingen är för tidigt att avgöra, enligt Holmberg.