Fordon

Sep-projektet startade 1994

Dramat kring Sep började 1994 som ett normalt svenskt utvecklingsprojekt med Hägglunds och FMV som partners. Under flera år skedde arbetet tillsammans med Storbritannien, som i likhet med Sverige behövde förnya arméns stridsfordon.

Publicerad

Ingenjörerna på Hägglunds byggde ett toppmodernt fordon i ett modulsystem som kunde anpassas till en rad behov, ett avancerat aktivt pansar och en hybriddrivlina som möjliggjorde tyst gång. Modulsystemet och de smarta konstruktionerna gjorde att priset kunde hållas nere – för stora serier hade Sep ett målpris runt 10 miljoner kronor i dagens penningvärde.

Men när Storbritannien skulle beställa 3000 fordon till arméns jätteprojekt FRES, Future Rapid Effect System, gick något snett. I stället för att ge ordern till Sep bestämde sig den brittiske försvarsministern 2005 för en öppen upphandling. Sep var favorit, men spolades 2007 till förmån för ett äldre fordon, Piranha.

Piranha ansågs ”mer beprövat”, det vill säga användes av den amerikanska armén.

Efter den kallduschen meddelade även det svenska försvaret 2008 att man hoppade av Sep-projektet, trots att man redan investerat 950 miljoner i utvecklingen. Utan internationell partner ansåg man sig inte ha råd att fortsätta.

– Det handlar inte om industristöd, vi har hittills betalat tillbaka alla utvecklingskostnader för föregående fordonssystem till svenska staten, med royalty från vår export, säger Axel Schäring, marknadsdirektör på BAE Systems Hägglunds.

Sep hamnade i ett moment 22: Utan internationell partner ingen svensk beställning, utan svensk beställning inga internationella order. Hägglunds moderbolag BAE Systems gav dock beskedet att man ville satsa på Sep. BAE Systems tog självt resten av utvecklingskostnaderna till färdigt fordon, för att Sep skulle kunna konkurrera med köp ”från hyllan”.

I slutet av året kom då chansen till en nyckelorder. Svenska Försvarsmakten gav FMV i uppdrag att handla stridsfordon ”från hyllan”, och Sep var med i racet.

Samtidigt öppnades en möjlighet till revansch i Storbritannien. Förhandlingarna om Piranha bröt samman efter ett år, och parterna meddelade att de inte kom överens om de kommersiella villkoren. Efter ytterligare några turer ser det ut som om britterna vill börja om med upphandlingen, och med en svensk ”hemmaorder” i ryggen har Sep en ny chans.

Annars inte.