Fordon

Sep får en chans till

Splitterskyddat fordon från Hägglunds.
Splitterskyddat fordon från Hägglunds.

Länsrätten i Stockholm har idag beslutat att FMVs upphandling av stridfordon måste göras om. Upphandlingen strider i vissa delar mot lagen om offentlig upphandling, och detta har medfört att den svenska tillverkaren Hägglunds har lidit skada.

Publicerad

Efter en långdragen upphandling beslutade försvarets materielverk FMV den 25 juni i år att försvarets nya stridsfordon skulle levereras från finska Patria. Den tyngsta orsaken var ett betydligt lägre pris.

Kort därefter valde Örnsköldsviksbaserade BAE Systems Hägglunds att överklaga upphandlingen till länsrätten. Upphandlingen var felaktigt gjord och dessutom orättvis, hävdade Hägglunds.

Länsrätten ger Hägglunds rätt på ett antal punkter. Visserligen säger länsrätten att upphandlingen i stort sett genomförts korrekt, men att vissa delmoment strider mot lagen om offentlig upphandling LOU. Kritiken gäller främst fyra punkter:

1.FMV har använt sig av en orimligt kort anbudstid.

2.FMV har använt en otillåten väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget.

3.FMV har på vissa punkter använt ett oklart förfrågningsunderlag.

4.FMV har lämnat oklara upplysningar till anbudsgivarna.

Upphandlingen har kommit att strida mot lagens principer om transparens och likabehandling, skriver länsrätten i ett pressmeddelande. Dessutom har länsrätten funnit att Hägglunds, som ansökt om överprövning, lidit skada genom de fel som förekommit i upphandlingen.

113 stridsfordon

Den svenska upphandlingen handlar om 113 medeltunga stridsfordon, med option på ytterligare lika många. De första fordonen ska enligt kraven levereras 2014.

Enligt de ursprungliga planerna skulle försvarsmakten ha köpt minst 600 nya stridsfordon, men sedan dess har ett antal sparpaket tillkommit.

113 fordon är i sig inte en stor order, men oerhört viktig för en försvarsmaterieltillverkare. Får man inte hemmaordern så är man körd internationellt, säger flera källor i branschen.

När FMV i somras meddelade att ordern gått till finska Patria AMV var därför besvikelsen stor i Örnsköldsvik. Här fanns ett fordon, Sep, som var skräddarsytt för det svenska försvaret. Sedan ville man inte ha det för det var för dyrt.

Hägglunds ville ha 3,7 miljarder för 113 fordon, medan Patria nöjde sig med 2,7.

Nu säger länsrätten att upphandlingen måste göras om, och det kan innebära en ny chans för Sep.

Sep-projektet startade 1994 mellan Hägglunds och FMV. Storbritannien, som också behövde nya stridsfordon, var med i flera år.

Britterna spolade Sep 2007 till förmån för ett äldre fordon som användes av den amerikanska armén. Men sedan stoppade britterna hela upphandlingen.

2008 hoppade även Sverige av Sep-utvecklingen, trots att man investerat 950 miljoner.I stället skulle man handla ett färdigt fordon ”från hyllan”.

Hägglunds moderbolag BAE Systems betalade utvecklingen till färdigt fordon, och Sep slåss nu på samma villkor som andra fordon "från hyllan".

2009 valde FMV bort Sep till förmån för den billigare AMV från finska Patria. Hägglunds överklagade upphandlingen, och får nu rätt i länsrätten.