Fordon

Sänkta miljökrav gav smutsigare bilar i trafiken

Andelen miljöunderkända fordon har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Foto: TT
Andelen miljöunderkända fordon har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Foto: TT
Transportstyrelsen menar att minskningen var väntad. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT
Transportstyrelsen menar att minskningen var väntad. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

På de svenska vägarna rullar tiotusentals fordon med för höga utsläpp av skadliga ämnen, enligt en ny rapport. Bilar som tidigare inte ens skulle ha gått igenom besiktningen tillåts i dag på grund av sänkta miljökrav.

Publicerad

Sedan mitten av 2018 har andelen personbilar och lätta lastbilar som underkänns vid besiktningens miljökontroll, där bilens avgasrenande system bedöms, minskat drastiskt, visar rapporten från Fordonsbesiktningsbranschen.

Innebär det att landets fordonsflotta blivit väsentligt mycket renare från ett år till ett annat? Nej, menar branschorganisationen.

Rapporten visar att mellan 2017 och 2019 sjönk antalet underkända fordon med 65 000 – från 140 000 bensin- och dieseldrivna fordon till årets 73 000 underkända fordon.

Den minskningen kopplar organisationen till ändrade miljökrav från maj 2018 som har inneburit att den svenska fordonsflottan släpper ut fler skadliga ämnen än nödvändigt.

– Vi tillåts ha mycket lortigare fordon i trafik i Sverige än i andra EU-länder. Det är precis vad de här föreskrifterna har inneburit och det är ett miljöproblem, säger Fordonsbesiktningsbranschens ordförande Tord Fornander.

"Besynnerligt"

Transportstyrelsen motiverade de nya direktiven med att det svenska regelverket skulle anpassas till EU-regler gällande avgasutsläpp. Därför infördes en rad ändringar som bland annat innebar att det så kallade skyltvärdet, som anger utsläppsnivåer och är specifika för varje fordonsmodell, ersattes av generella gränsvärden.

Och det är inte första gången Transportstyrelsens direktiv hamnar under lupp – redan när regeländringarna infördes för snart två år sedan var både besiktningsbranschen och Naturvårdsverket kritiska till att gränsvärdena i samma veva höjdes.

– Det är besynnerligt. När andra skärper kraven går Sverige i en annan riktning, säger Tord Fornander.

Han lyfter även upp hälsoaspekten med för höga avgasutsläpp. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet dör runt 2 800 människor varje år en för tidig död på grund av utsläpp från vägtrafiken.

Som lösning på problemet föreslår man skärpta gränsvärden och en nollvision för antalet döda och allvarligt sjuka på grund av trafikens utsläpp.

"Väldigt intresserade"

Transportstyrelsen hävdar i sin tur att minskningen av underkända bilar var väntad.

– Det var precis det vi hade räknat med. Det var ingen överraskning utan en målsättning, säger Anders Gunneriusson, utredare på myndigheten.

Han beskriver det tidigare mätsystemet som mindre rättssäkert än det nuvarande:

– Man ska komma ihåg att ett underkännande inte baserades på mätningar som gjordes utan på utläsande av koder i ett diagnossystem skapat för ett annat syfte än besiktning.

I stället menar Gunneriusson att den verkliga indikatorn på att fordon släpper ut för mycket avgaser är när miljökontrollampan tänds.

Samtidigt poängterar han att mätsystemen, som tillämpas vid besiktning sedan slutet av 1990-talet, infördes på 1970-talet och inte är relevanta för nya fordon. Transportstyrelsen blickar i stället framåt efter nyare, mer precisa metoder.

– Vi har varit på möten och fått redovisningar av hur andra länder tänker göra. Bland annat ska Holland införa en helt ny mätmetod från 2021. Det är vi väldigt intresserade av, och vi kommer att ta reda på om det går att tillämpa här, säger han.

Fakta: Miljöunderkända fordon (2019)

Antal underkända bensindrivna fordon : Cirka 60 000 (2019)

Antal underkända dieseldrivna fordon: Cirka 13 000 (2019)

Totalt antal underkända lätta fordon: Cirka 73 000 fordon (2019)

Källa: Fordonsbesiktningsbranschen