Fordon

Så självkörande är bilen

Vi pratar om självkörande bilar. Men vad menar vi egentligen? Vi reder ut.

Publicerad

I framtiden kan bilar vara helt självkörande. Men det finns ett par nivåer innan vi är där. De första försöken av självkörande fordon är något annat.

Självkörande, eller automatisk, körning av fordon definieras ofta i olika nivåer, med olika grad av stödsystem. Statens utredning om självkörande fordon använder den nivåindelning i fem steg som tagits fram av SAE, tidigare Society of Automotive Engineers.

Utredningen föreslår att försök med helt självkörande fordon ska tillåtas på allmän väg i Sverige från 1 maj 2017. När inte en förare har kontroll över fordonet ska ansvaret ligga hos den som utför försöket.

Teslas så kallade autopilot, definieras i nivå 3, vilket innebär villkorad automatisering. Bilen kör själv under vissa givna förhållanden: exempelvis motorvägar eller bilköer. Föraren förväntas ta över om systemet får problem.

Läs mer:

Volvos drive me-försök i Göteborg, som startar 2017, definieras i nivå 4 med hög automatisering. Bilen ska klara sig själv i vissa trafiksituationer. Föraren ska inte behöva ingripa, utan bilen löser själv problem som uppstår i de trafiksituationerna. Exempelvis kan vissa sträckor och områden vara karterade för självkörande fordon, och när de upphör måste föraren ta över. Om föraren inte gör det kan fordonet ändå hantera situationen. På den här nivån definieras även taxitjänsterna Uber i Pittsburgh och Nutonomy i Singapore.

Grafiken förklarar de olika nivåerna av självkörande fordon.

Gilla Ny Teknik på Facebook