Fordon

Ryssland skapar en egen version av Antonovs jätte

Den uppgraderade versionen av An-124 ska kunna ta en last på 180 ton. Här syns den nuvarande varianten. Foto: MD Shaifuzzaman Ayon/Wikimedia Commons
Den uppgraderade versionen av An-124 ska kunna ta en last på 180 ton. Här syns den nuvarande varianten. Foto: MD Shaifuzzaman Ayon/Wikimedia Commons

Kriget stoppade vidareutvecklingen av det ukrainska transportflygplanet. Nu designar Ryssland en version av An-124 kallad Elephant.

Publicerad

Världens näst största serietillverkade flygplan har en spännvidd på 73,3 meter och en längd på knappt 69 meter. An-124 designades av Antonov i Ukraina under det kalla kriget och den första flygningen genomfördes 1983. Det kommersiella genombrottet kom dock efter Sovjetunionens fall.

Uppenbarligen finns det fortsatt ett behov av transportflygplan med en lastkapacitet på 150 ton, för så sent som 2019 var 26 exemplar av An-124 i kommersiell drift. Tidigare planer mellan Ryssland och Ukraina kring att utveckla flygplanet tillsammans har av förklarliga skäl stannat av, och nu hävdar ryssarna att de arbetar på en egen uppdaterad version av An-124.

Vindtunneltester i år

Flygplanet har arbetsnamnet Elephant, och enligt Interesting Engineering kommer modellen att genomgå vindtunneltester redan i år. Ryssarna har tidigare genomfört två forskningscykler för att identifiera områden där An-124:s aerodynamik kan förbättras vid olika hastigheter.

Vingspetsarna samt kåpan där vingen och flygkroppen möts har designats om. Till detta utlovas att flygkroppen ska få en ökad diameter, vilket öppnar upp för mer skrymmande last. Flygplanet får också fyra nya PD-35 turbofläktmotorer som öppnar för en last på 180 ton och en räckvidd på 7 000 km.