Fordon

Regeringen utreder bonus-malus för bilar

Regeringen tillsätter en utredning om hur miljövänliga fordon ska få en bonus medan fordon med höga utsläpp får betala en avgift, malus.

Publicerad

Utredaren ska lämna förslag på hur ett så kallat bonus-malus-system kan utformas. Den som köper ett fordon som har relativt låga utsläpp av koldioxid ska gynnas av en bonus, medan den som köper ett fordon med höga utsläpp ska betala en skatt. Systemet ska gälla för alla nya personbilar såväl som lätta lastbilar och lätta bussar.

I uppdraget ingår även att föreslå hur man ska kunna se om ett visst fordon har fått bonus eller malus. Tanken är att det på så vis ska bli lättare för konsumenter att välja fordon.

Den nya utredningen görs av kammarrättsrådet Petter Classon. Senast den 29 april 2016 ska han redovisa uppdraget.

Bonus-malus var ett av förslagen i den stora utredningen om hur Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflottan år 2030, som presenterades i december 2013.

Här kan du läsa regeringens direktiv till utredningen.