Fordon

Över 1 000 jobb försvinner från Volvo i Sverige

Martin Lundstedt, Volvo. Foto: Sören Håkanlind
Martin Lundstedt, Volvo. Foto: Sören Håkanlind
Mattias Bergman, Bil Sweden. Foto: Bil Sweden
Mattias Bergman, Bil Sweden. Foto: Bil Sweden
Mattias Bergman, vd för Bil Sweden. Foto: Pressbild
Mattias Bergman, vd för Bil Sweden. Foto: Pressbild

Lastbilstillverkaren Volvo planerar att minska sin personal på tjänstemannasidan med 4 100 personer, varav 1 250 i Sverige. ”Det är naturligtvis ett tråkigt besked”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef på Volvo.

Publicerad

UPPDATERAD VERSION. Under andra halvåret i år planerar Volvo att dra ner antalet tjänstemän i koncernen med cirka 4 100 positioner globalt, varav 15 procent är konsulter, enligt ett pressmeddelande. Av dessa finns 1 250 positioner i Sverige.

”Coronapandemin och de globala åtgärderna för att bekämpa denna har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt. Effekterna förväntas bli lägre efterfrågenivåer framöver och vi måste fortsätta att anpassa vår organisation i enlighet med dem. Parallellt kommer vi att påskynda det kompetensskifte som krävs för nya teknologier och affärsmodeller”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i pressmeddelandet.

Volvo skriver samtidigt att behovet av nedskärningar hade varit större utan statliga stödpaket.

Peter Månsson, koncernförhandlare för Akademikerna Volvo, kan ännu inte ge några närmare detaljer om varslet. Koncernfacket har fått övergripande information från Volvo, vet att varslet är lagt och att detta ska beröra många av AB Volvos bolag, men inte alla.

– Vårt huvudfokus just nu är att informera oss, att fokusera på våra medlemmar och att rädda så många jobb som möjligt. Vår gissning är att Göteborg blir mest påverkat, säger Peter Månsson till Ny Teknik.

Till Göteborgs-Posten säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef, att han ännu inte kan svara på hur många som kan beröras i Göteborg.

– Jag kan inte svara på det av den enkla anledningen att vi nu inleder samtal med våra fackliga parter och av hänsyn till de förhandlingarna lämnar vi inte ut några exakta antal, säger Martin Lundstedt till tidningen.

I Göteborg har Volvo sitt huvudkontor, stora delar av utvecklingsverksamheten och huvudkontoren för Volvos olika affärsområden. Därmed konstaterar också Martin Lundstedt att Göteborg kommer att vara berört i stor utsträckning.

AB Volvo är en stor organisation med många bolag, varav flera stora. Det gör förhandlingsarbetet lite svårare, enligt Peter Månsson.

– Förhandlingarna kommer att skötas lokalt på respektive bolag, och inleds i morgon (läs onsdag), berättar han.

Från fackligt håll är förhoppningen att kunna rädda medlemmarnas jobb tack vare den kompetensutveckling och kompetensväxling mot nya tekniker som har skett de senaste åren, och inte minst under permitteringen med anledning av coronakrisen.

Bil Sweden: Relativt väntat

För Mattias Bergman, vd på branschorganisationen Bil Sweden, var beskedet från AB Volvo relativt väntat.

– Alla tre stora OEM:er (Original Equipment Manufacturers, reds. anm) har nu lagt varsel. Min bedömning är att en kombination av den omställning fordonsbranschen redan går igenom för att hantera megatrenderna elektrifiering, automatisering och digitalisering samt coronokrisen nu har eskalerat takten i omställningen.

Han har ännu ingen information att ge om vilka områden på AB Volvo som främst kommer att beröras.

– Nej, de har inte kommunicerat det ännu. Normalt sett är det steg två i en sådan här process, säger han.

Kommer vi att få se fler varsel av den här storleken?

– Det är svårt att bedöma. Jag tror att det handlar om vilken typ av stimulanspaket som regeringen presenterar, och tidpunkten för detta. Vi kan se att våra leverantörskedjor och produktionen har kommit igång, men efterfrågan är fortsatt låg. Fordonstillverkarna producerar enligt  tidigare orderböcker. Tyskland, Frankrike och Italien har redan presenterat stimulanspaket. Risken är att det snedvrider konkurrensen om svensk fordonsindustri inte får motsvarande paket.

Bil Sweden har kommit med ett förslag på stimulanspaket. För personbilar innehåller det bland annat en skrotpremie på mellan 5 000 och 25 000 kronor beroende på hur låga utsläpp den nya bilen ha. För tunga fordon, som inte skrotas på samma vis, är innebär förslaget en förnyelseersättning på upp till 150 000 kronor. Ett annat förslag handlar om att snabbt komma igång med byggnation av laddinfrastruktur.

När tror du ett paket kan komma?

– Vi har en bra dialog med regeringen. Jag hoppas så snart som möjligt, om inte annat i samband med höstbudgeten, säger Mattias Bergman.

2009 var också ett svart år för AB Volvo, i spåren av finanskrisen. 2008 hade bolaget lite drygt 100 000 anställda, alltså lika många som idag. I slutet av maj 2009 hade cirka 20 000 varslats om uppsägning, varav hälften i Sverige. ” Aldrig tidigare har så många så snabbt fått gå från AB Volvo”, skrev Svenska Dagbladet då.