Fordon

Nya vägskyltar till sjöss visar var du kan tömma din toalett

Spolplatta för bottentvätt. Ett av sex nya sjövägmärken. Från 1 april 2019 gäller nya regler för sjövägmärken som utarbetats av Tranpsortstyrelsen. Foto: TRANSPORTSTYRELSEN / TT
Spolplatta för bottentvätt. Ett av sex nya sjövägmärken. Från 1 april 2019 gäller nya regler för sjövägmärken som utarbetats av Tranpsortstyrelsen. Foto: TRANSPORTSTYRELSEN / TT

Snart införs nya sjövägmärken i Sverige. De nya skyltarna visar var du kan tömma din toalett, rengöra din båt eller bör sänka hastigheten.

Publicerad

– Vi har lagt tid och kraft på att det ska vara begripligt och tillgängligt, säger Mats Hörström vid Transportstyrelsen.

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler i kraft. Regelverket är en uppdatering av den senaste föreskriften från 2007 och med den kommer sex nya sjövägmärken för såväl fritidsbåtar som yrkestrafik.

– De är utformade dels efter önskemål från branschen och för sjösäkerheten, dels utifrån en miljöaspekt, säger Mats Hörström, nautisk handläggare vid Transportstyrelsen.

Sänkte från förbud till rekommendation

Två av de nya märkena markerar var fritidsbåten kan tvättas, ett tredje var toaletten kan tömmas och ett fjärde var det finns eluttag. En ny skylt som innebär att man ska lyssna på den anvisade radiokanalen, den så kallade VHF-kanalen, införs också.

Ett märke innebär en rekommendation om att hålla en hastighet som inte ger upphov till svallvågor, som kan skada natur eller egendom.

– Vi föreslog ett förbud mot svall, men polis och kustbevakning ansåg att de har svårt att kontrollera efterlevnaden. Så vi sänkte kravet från ett förbud till en rekommendation, säger Mats Hörström.