Fordon

Nu jagar VTI trafikens utsläpp av mikroplast

Foto: Angie from Sawara
Foto: Angie from Sawara

Hav, sjöar och vattendrag förorenas av mikroplast. Enligt Naturvårdsverkets kartläggning är vägtransporterna den största boven. Därför har regeringen gett VTI 15 miljoner kr för att spåra spridningen och sprida kunskap om problemet.

Publicerad

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment, mellan 1 nm till 5 mm i storlek. De förorenar världshaven såväl som sötvattensystem. Ursprunget är dels plast som har lämnats för att brytas ned i naturen, men de pyttesmå bitarna kan också frigöras när plastmaterial slits.

Miljöproblemet får allt mer uppmärksamhet globalt, så även i Sverige. Mellan augusti 2015 och maj 2017 har Naturvårdsverket lett den första övergripande kartläggningen av spridning av mikroplaster i Sverige, och spårat föroreningarnas olika ursprung. Med utgångspunkt från undersökningen har Naturvårdsverket bedömt att följande källor primärt bör åtgärdas: Väg- och däck. Konstgräsplaner. Industriell produktion och hantering av primärplast. Tvätt av syntetfibrer. Båtbottenfärg. Nedskräpning.

Det är dock vägtransporterna som utgör den största källan till mikroplaster i miljön. Främst från slitage av däck – i andra hand från slitage av vägmarkeringar och beläggningar. Därför har regeringen gett Statens väg- och transportforskningsinstitut i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet.

Under tre år får VTI använda totalt 15 miljoner kronor. I uppdraget ingår att ta fram ytterligare kunskap om mikroplasternas egenskaper, bland annat vilken inverkan faktorer som körstil och typ av fordon har. Man behöver dessutom ta reda ut hur stor andel av utsläppen når vattendrag, sjöar, hav och åkermark. VTI ska också identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder som kan begränsa utsläppen.

Mängden mikroplastpartiklar från trafiken uppskattas till 8 900 ton per år. Som tvåa kommer granulat från konstgräsplaner med utsläpp på cirka 1 640–2 460 ton per år. Sifforna kring hur stor andel av plasten som hamnar i havsmiljön är dock väldigt osäkra. Även sjöfarten bedöms stå för betydande utsläpp. Slitage från båtskrov uppskattas till cirka 160–740 ton per år. Tvätt av kläder (syntetfibrer) ger cirka 8–950 ton per år. Industriell produktion och hantering av primärplast alstrar cirka 310–530 ton per år.