Fordon

Nu har bygget av Saabs nya signalspaningsfartyg inletts

HMS Orion Foto: Kemikungen / Wikipedia
HMS Orion Foto: Kemikungen / Wikipedia

Det har gått åtta år sedan regeringen fattade beslut om det nya signalspaningsfartyget. Nu har det första stålet kapats på det polska varvet Nauta i Gdynia.

Publicerad

HMS Orion sjösattes 1984, och signalspaningsfartyget kastades ganska omgående in i den pågående ubåtsjakten kring Karlskrona. A201 tillhör Första ubåtsflottiljen, men datainsamlingen ombord görs av personal från Försvarets radioanstalt. Orion sjunger dock på sista versen.

Redan 2010 beslutade den dåvarande regeringen att försvaret skulle få ett nytt signalspaningsfartyg. Det dröjde dock sju år innan Försvarets materielverk lade sin beställning hos Saab. De har i sin tur skrivit kontrakt med Polish Armaments Group (PGZ).

Saabs fartyg ska byggas, sjösättas och testas på det polska varvet Nauta i Gdynia. Nu har en viktig milstolpe passerats. Nyligen kom representanter för Saab och det svenska försvaret till varvet för att se det första stålet kapas till spaningsfartyget, och därmed har bygget inletts.

– Ceremonin kring att stålet kapas markerar den framgångsrika avslutningen av designstadiet, och inledningen av tillverkningsarbetet. Det här kontraktet på ett specialanpassat skepp – som skulle vara en nyckeltillgång för vilken flotta som helst, är väldigt viktigt för slutanvändaren – den svenska flottan.

Och det kräver ett speciellt handlag från det skeppsvarv som gör arbetet. Vi håller daglig kontakt med Nauta, och vi är nöjda med att arbetet går framåt enligt planen, säger Jyrki Kujansuu, vice vd för Saab i Polen och de baltiska länderna i ett pressmeddelande.

Efter att skeppet har färdigställts i Polen ska det segla till Saabs varv i Karlskrona för att installera signalspaningsutrustning och genomföra avslutade tester (SAT). Även på varvet är man nöjda med att prestigebygget har inletts.

– Efter en lång urvalsprocess valdes vi ut som en pålitlig partner av Saab. Och i likhet med vår svenska partner är vi glada över att vi kunnat kapa det första stålet för båten. Nu kan vi gå vidare mot en fullskalig produktion, säger Adam Potrykus, vice vd för Nauta Shipyard.