Fordon

Natodebatten uteblev vid samtalen i Sälen

Jan Salestrand. Foto: Försvarsmakten
Jan Salestrand. Foto: Försvarsmakten

-Jag räknar med att frågan om en utredning om ett eventuellt Natomedlemskap dyker upp under samtalen. Men i dag har vi inte diskuterat den. Ny Teknik träffade i dag statssekreterare Jan Salestrand, som leder regeringens partiöverläggningar kring det framtida försvaret.

Publicerad

(Ny Teknik/Sälen) Efter en blåsig natt vid Högfjället i Sälen - där Folk och Försvars Rikskonferens pågår - träffade försvarsministerns närmaste man, Jan Salestrand, i förmiddags sex av riksdagspartierna för samtal kring den kommande så kallade inriktningspropositionen för försvaret.

Förslaget ska ligga till grund för ett beslut i riksdagen kring hur det svenska försvaret ska se ut under åren 2016 till och med 2020. De senaste dagarnas debatt kring huruvida medlemskap i den militäralliansen Nato bör utredas togs inte upp på dagens möte, uppger Salestrand för Ny Teknik.

Han är dock införstådd med att den lär dyka upp under de fortsatta samtalen i vår. Frågan har kommit ”snabbt på”, noterar han.

-Den var inte var aktuell när Försvarsberedningen lade fram sin rapport i maj och inte under de åtta åren med borgerlig regering...

Regeringens inställning i frågan vill han inte kommentera i dag. I stället säger han att statsminister Stefan Löfven kommer att redogöra för den under partiledardebatten i riksdagen i morgon, onsdag.

På mötet i dag var det dags för överbefälhavaren Sverker Göranson att själv presentera och gå igenom Försvarsmaktens underlag inför propositionen.

-Stämningen var mycket bra, beskriver Jan Salestrand.

Partierna bjöds in till försvarsöverläggningarna av försvarsminister Peter Hultqvist före jul. De som nu deltar i samtalen är Allan Widman (FP, Hans Wallmark (M), Mikael Oscarsson (KD) och Daniel Bäckström (C) från Alliansen, samt Åsa Lindestam (S) och Jacop Dalunde (MP), från de bägge regeringspartierna. Det betyder att Sverigedemokraterna och Vänstern står utanför.

Gruppen kommer i första hand att gå igenom förslagen från Försvarsmakten, som bland annat bygger på operativa spelscenarion och olika prioriteringar, samt ett underlag från MSB som rör krisberedskap och civil säkerhet för de kommande åren.

Först därefter kommer man, enligt statssekreteraren, att diskutera andra förslag kring försvaret och dess operativa förmågor som partierna vill föra fram. Hur många möten som ska hållas är oklart.

-Det som styr processen är att vi ska lämna inriktningspropositionen till riksdagen i april,  säger Jan Salestrand.

En sak man dock redan pratat om i dag är om en framtida satsning på 10 extra nya Gripen E-plan - utöver de 60 som staten beställt av Saab – i praktiken skulle innebära några kostnader för staten under den aktuella perioden 2016-2020. De extra planen väntas inte levereras förrän senare under 2020-talet. Men att så skulle vara fallet är Jan Salestrand tveksam till.

-Nej, jag tror inte att det.