Fordon

Miljongränsen tog Volvo 20 år att nå

Volvo Group har nått en miljon uppkopplade fordon. ”Nästa miljon tar inte lika lång tid.”

Publicerad

Bygget av Västlänken och bergtäkten Vikan Kross fick en liten del av uppmärksamheten på tech-eventet Web Summit, som pågår i Lissabon, Portugal denna vecka.

När Anna Westerberg, direktör i Volvo Group Connected Solutions, klev upp på scenen använde hon de två exemplen för att beskriva nyttan med uppkopplade fordon.

Nyligen passerade Volvo Group en miljon uppkopplade fordon – bussar, lastbilar och arbetsmaskiner.

– Det har tagit oss 20 år att nå hit. Nästa miljon kommer inte att ta lika lång tid, jag tror att om fem år är vi uppe i två miljoner, säger Anna Westerberg till Ny Teknik.

Att koppla upp själva fordonen är inte det svåra, säger hon.

– Det är inte någon teknisk utmaning. Men att koppla upp allt runt omkring, som kunder och gods, det är svårare.

”Var fjärde lastbil i Europa kör tom”

Det som uppkoppling kan bidra med är mer effektiva transporter. Från scenen säger Anna Westerberg att var fjärde lastbil i Europa kör tom vilket leder till onödiga utsläpp.

– Vi måste hitta nya sätt att transportera människor och varor in och ut ur städerna.

Exemplet Västlänken handlar om lösningen kallad Effektiv utlastning, som Volvo har utvecklat tillsammans med NCC. Det är ett system som kontrollerar och följer hur mycket som lastas på fordonen när stora mängder grävmassor ska transporteras bort.

Systemet gör det möjligt att varje transport lastas till 100 procent, och att all kapacitet utnyttjas. De som utför arbetet med grävning och lastning kan följa alla transporter i en app, och transporterna kan planeras mer effektivt.

Genom systemet ska antalet transporter in och ut ur Göteborg minska med 8 000 under hela byggtiden, enligt Anna Westerberg.

Exemplet med bergtäkten har Ny Teknik berättat om tidigare, bland annat vid invigningen i augusti 2018. Med hjälp av eldrivna och självkörande (och därmed uppkopplade) maskiner sänks utsläppen för den elektrifierade delen med upp till 95 procent, enligt Volvo.