Fordon

Milda vintrar ger problem för svenska vägnätet

Tjälskada på Hanstavägen i Kista i samband med töväder. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT
Tjälskada på Hanstavägen i Kista i samband med töväder. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

Kört över ett potthål och fastnat med cykeldäcket vid en tjälskada? Du är troligtvis inte ensam. Milda vintrar med temperaturomslag får tydliga konsekvenser för landets vägar.

Publicerad

Med ett vägnät bestående av totalt 20 000 kilometer grusväg och 80 000 kilometer belagd väg finns det stor risk för problem med tjälskador och så kallade potthål. Milda vintrar som i år, med kontinuerliga temperaturförändringar och dessutom mycket regn, ger sämsta möjliga förutsättningar för vägnätet.

– Större delen av Sverige har haft en mildare vinter än tidigare år. Det är temperaturpendlingen kring nollan som tar väldigt hårt på våra belagda vägar, säger Stefan Styffe, nationell samordnare vid Trafikverket.

I korthet handlar det om att asfalten inte är helt tät. När vatten rinner ned och omväxlande fryser till is får det effekten att håligheten utvidgas – ett så kallat potthål bildas.

Problemen uppstår då det under vinterhalvåret är svårt att få till en permanent lösning utan i stället får hålla till godo med temporära lagningar.

– Det är klart att det är kostsamt och ju fler perioder med temperaturer kring nollan, desto mer äter det pengar. Det man tjänar in på färre plogtillfällen får man betala genom det här, säger Stefan Styffe.

Är det fråga om konsekvenser av en klimatförändring?

– Det är klart att man måste kunna dra sådana paralleller. Förr i tiden hade vi vår, höst och vinter. Då var det vinterföre och sedan kom våren med tjällossning. Nu ser vi att vi får flera milda perioder under just den traditionella vintern.

Fakta: Tjälskador och potthål

Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Då is tar mer plats än vatten gör det att vägen expanderar och lyfts när den fryser.

Under tjällossning tinar vägen och får ursprunglig form men med konsekvensen att skador kan ha uppstått.

Potthål uppträder när vatten tränger ned i små porer i vägens beläggning och håligheter samtidigt som temperaturen pendlar kring noll.

När sedan vattnet fryser och därefter tinar utvidgar isen håligheten och gör den större vilket innebär ett potthål.

Potthål kan även uppstå sommartid, då i form av att vatten blir stående i ett litet hål.

I kombination med trafik skapas en utmattning som utökar håligheten.

Källa: Trafikverket.