Fordon

Kockums i total ovisshet

FMV:s besked att stoppa byggandet av den nya ubåten A26 och halvtidsuppdateringen av Gotlands-klassen har kastat in Kockums i total ovisshet. Samtidigt kan det pågå hemliga samtal mellan FMV och bolagets tyska ägare.

Publicerad

- Vi förutsätter att det nu pågår en diskussion mellan våra ägare och FMV som leder fram till en lösning, säger John Ahlmark, kommunikationschef på Kockums, till Ny Teknik.

Kockums ägs till fullo av det tyska bolaget ThyssenKrupp Marine Systems.

Vad skulle FMV och era ägare kunna prata om?

- Ja, eftersom FMV vill ha ett fortsatt ubåtsvapen och vi har personalen som kan göra det så krävs det ju någon slags lösning, säger John Ahlmark.

Kan det bli tal om varsel?

- Ingen aning. Jag vet inget alls. Men det understryker behovet av att våra ägare och FMV pratar med varandra, säger John Ahlmark.

- Vi har ingen annan information än det som står på FMV:s hemsida sedan i morse och den är på tre rader, säger John Ahlmark.

I den text som Ahlmark refererar till står att FMV idag har lagt en beställning till Saab om att "undersöka förutsättningarna för en konsoliderad försörjningsstrategi av undervattensområdet", samt att kostnaden för studien maximalt får uppgå till 25 miljoner kronor.

- Eftersom FMV säger att det är viktigt med svensk undervattenskapacitet i framtiden då vet man ju i praktiken vilka människor det är som kan designa de här framtida undervattenskapaciteterna och det är de personer som gör det i dag, de på vårt företag, säger John Ahlmark.

Kan Saab ta över er eller börja bygga själva?

- Vad de planerna är har jag ingen aning om men jag har sett att FMV gett Saab i uppdrag att gör en utvärdering av läget, säger John Ahlmark.