Fordon

Industriministern vill ha rysk lyxbil

Ryska industriministern Denis Manturov har bett några av landets biltillverkare att ta planer på en ny rysk lyxbil.

Publicerad

Industriministerns önskan är att ryska biltillverkare ska kunna ta fram en lyxbil som kan konkurrera med västmärken som Audi, BMW och Mercedes.

Företag som fått ministerns förfrågan är ZiL, Marussia Motors och GAZ, rapporterar branschtidningen Automotive News. Ministern vill gärna se förslag på utvecklingsprojekt, och lovar statligt stöd till industrin.

ZiL svarar att företaget för närvarande bygger skottsäkra limousiner åt president Putin, men att ZiL naturligtvis kan överväga att tillverka lyxbilar om sådana efterfrågas av marknaden.

Marussia meddelar att man tittar på förslaget med talespersonen för GAZ uppger att företaget inte vill kommentera frågan innan regeringen har valt en modell.

Under Sovjetperioden tillverkades små serier av lyxbilar för partitopparna. ZiL tillverkade ett fåtal exemplar av sådana limousiner ända in på 2000-talet, GAZ upphörde med sina Chaikabilar strax innan Sovjetunionen upplöstes.