Fordon

Indien rustar järnväg för 1000 miljarder

Indien ska de närmaste fem åren rusta sitt järnvägsnät för drygt 1000 miljarder kronor.

Publicerad

Den indiska järnvägen är Indiens största enskilda arbetsgivare med 1,3 miljoner anställda. Järnvägsnätet och järnvägsmaterielen är ofta hårt slitna och illa underhållna, en inriktning som har stötts av många tidigare regeringar för att hålla nere driftskostnader och biljettpriser.

Inte heller den här gången tänker regeringen höja biljettpriserna för persontransporter, däremot höjs taxorna för godstrafiken med tio procent. Trots taxehöjningen hoppas regeringen kunna öka godstransporterna på järnväg från 1 miljard ton per år till 1,5 miljarder ton.

Främst handlar den femåriga satsningen på att rusta upp det befintliga järnvägsnätet, som på vissa sträckor är klart överbelastade. De snabbast tågen i landet rullar med en medelhastighet av 70 km/h.