Fordon

Här riskerar ostyriga elsparkcykelförare fängelse

Foto: TT
Foto: TT

Singapore inför förbud mot att köra elsparkcyklar på trottoarer och andra gångstråk efter flera uppmärksammade olyckor.

Publicerad

Till en början kommer elsparkcykelförare som bryter mot reglerna att komma undan med en varning – men efter nyår riskerar de böter och fängelse på upp till två månader.

"Detta är ett nödvändigt steg för att garantera fotgängares säkerhet då olyckor där elsparkcykelförare är inblandade fortsätter att öka trots våra ökade kontroller och informationskampanjer", skriver stadsstatens trafikmyndighet i ett uttalande.

Elsparkcyklar får från och med nu enbart användas på cykelvägar och på särskilda färdleder som binder samman parker.

Myndigheter och städer runt om i världen har brottats med hur man ska hantera det nya inslaget i trafiken. Frankrike införde i förra veckan flera nya regler för elsparkcyklar, däribland ett allmänt förbud mot trottoarkörning, såvida lokala myndigheter inte tillåter detta på särskilda platser.

I Sverige gäller samma regler för fordonet som för cyklar, så länge det inte går snabbare än 20 kilometer i timmen eller har starkare motor än 250 watt. Det innebär att elsparkcyklar enbart får köras i gångfart på trottoarer och andra gångstråk, enligt Transportstyrelsen.