Fordon

Här är bilmärket med flest autonoma krascher

Foto: GM
Foto: GM

Säkrare än människor, men fortfarande inte felfria. Autonoma fordon har en bit kvar innan vi kommer till visionen om datastyrd, olycksfri trafik. I en ny sammanställning framgår det vilket märke som krockar mest.

Publicerad

När våra bilar kör sig själva så kommer trafiken bli säkrare. Det är förhoppningen, men även om den stämmer så är det långt kvar innan framtidsvisionen förvandlas till nutid. Testbilar rullar ute i trafik och tekniken förfinas ständigt – men det finns plumpar i registret.

Sajten Tech,co har gått igenom krockstatistiken hos Kaliforniens trafikmyndighet, och där framgår det tydligt att det registreras en hel del autonoma kraschar (delstaten är en av teststaterna för tekniken). Enligt statistiken är det GM-ägda Cruise som fram till oktober oftast har figurerat i olyckssammanhang, och totalt har 51 krockar registrerats. Waymo, som oftast beskrivs som ledare i autonom-branschen, har under året bara rapporterat in 37 olyckor. Det kan låta mycket, att dessa två tillsammans nästan är uppe i 100 – men det kan ställas i jämförelse med att det 2017 omkom 3 564 personer i trafiken i Kalifornien.

Tech.co. har sammanställt en karta över incidenterna. De konstaterar att olyckorna i hög grad sker i låga hastigheter och att incidenter många gånger rapporteras som en olycka även om allvarsgraden i själva verket var ringa. I vissa fall har även händelser, där bilen står stilla men blir påkörd/påcyklad rapporterats in.

Men trots att Cruise framstår som olycksdrabbat – är man inte nedslagen och under 2019 är tanken att man ska sjösätta en kommersiell taxiflotta. Redan i januari visade man upp sin rattlösa bil och sa att om bara reglerna tillät – skulle man ha 2 600 bilar ute på amerikanska vägar om ett år.

Och GM:s engagemang är stort. När biljätten köpte Cruise för två år sedan jobbade det 40 personer på företaget. Nu ökas arbetsstyrkan med 30-40 procent i kvartalet och runt 1 100 personer jobbar mot kommersialisering.

Flest olyckor med självkörande fordon – januari till oktober 2018 i Kalifornien

1. Cruise – 51

2. Waymo – 37

3. Zoox – 5

4. Apple – 2

5. Totora – 1

6. Drive.ai – 1