Fordon

Hälften får stå i förråd

Foto: C Nilsson/Försvarsmakten
Foto: C Nilsson/Försvarsmakten

Ungefär hälften av Sveriges stridsvagnar kommer att ställas i förråd framöver. Där får de bli kvar som reserver så länge som Stridsvagn 122 är i drift.

Publicerad

Sedan de första leveranserna av Stridsvagn 122 på 1990-talet har vagnarna avlöst varandra i tjänst för att fördela slitaget. På så sätt har alla använts, men inte hela tiden.

Nu är det slut på det rullande schemat. 14 stridsvagnar står redo för internationella insatser. 42 ska renoveras. Till det kommer ett mind­re antal ersättningsvagnar. Resten, omkring hälften av de svenska stridsvagnarna, kommer att stå i förråd.

– Man kan kalla det för en materiell reserv. De kan renoveras vid behov även om tio år eller så, men jag kan tänka mig att de får stå som reserv under systemets livstid, säger Rasmus Lindstedt, chef för arméns utrustningssektion.

Renoveringen ska förlänga livstiden för Stridsvagn 122 till 2030. Den stora åtgärden, i praktiken en uppgradering, är att stridsledningssystemet byts ut till det Saabutvecklade Stridsledningssystem Bataljon, som redan finns på flera nivåer i försvaret.

En annan stor del av renoveringsprogrammet utgörs av inköp av reservdelar.

– Eftersom vi byter ut obsoleta komponenter behövs det nya reservdelar, och dessutom är en del av dem vi har nu i det närmaste utslitna.

De vagnar som inte ställs i förråd utan går igenom renovering blir också förberedda för ett modulärt skydd som kan bytas ut beroende på vilket motstånd man förväntas möta. Det innebär också att de kan öva utan tunga skydd, vilket minskar slitaget.

– Vi ser det hela som att vi vårdar den stora investering som gjordes på 1990-talet, säger Rasmus Lindstedt.