Fordon

Försvaret får 24 extra Archer-haubitsar

Dumperbaserade artillerisystemet Archer. Foto: BAE Systems
Dumperbaserade artillerisystemet Archer. Foto: BAE Systems

Sverige tar över 24 Archer-haubitsar som Norge ursprungligen beställt. Detta efter tre års förhandlingar med norska staten. Tolv pjäser tas över av försvarsmakten redan i år.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

I december 2013 hoppade Norge överraskande av samarbetet med Sverige kring köp av vardera 24 moderna artilleripjäser som är monterade på lättrörliga dumpers och tillverkas av BAE Systems Bofors i Karlsskoga.

Försvarsmakten ska i första hand ta i bruk och förbandsätta 12 Archer-pjäser, vilket innebär en extra kostnad på 450 miljoner kronor i årets statsbudget.

Men då ingår, enligt uppgift, enbart kanonpjäsen, ammunitionshanteringssystem och ”initiala reservdelar”. Alltså varken ammunitionen i sig, utbildning, eller driftskostnader.

De övriga 12 tidigare norska pjäserna ska finansieras genom en anslagskredit under åren 2018-2020.

Sammantaget kostar systemen 900 miljoner kronor i anskaffning. Men därutöver tillkommer alltså kostnader för ammunition och drift.

Tidigare obekräftade uppgifter talar om en total kostnad för Sverige för de 24 pjäser som Sverige beställt på dryga 1,3 miljarder kronor.

Vad som ska hända med de återståender tolv Archer-systemen är dagsläget oklart, enligt Ny Tekniks källor. De kan antingen behövas i svenska försvaret framöver, eller säljas till något annat land. Ett beslut kring dem väntas komma i 2020 års försvarspolitiska inriktningsproposition.

Läs mer:

Hur den ekonomiska uppgörelsen mellan Sverige och Norge ser ut är ännu oklart. Försvarets materielverk, FMV, uppges vara inne i slutförhandlingar med norska staten.

– Frågan är på väg att lösas på politisk nivå, säger Anders Carell, ansvarig för armésystem på FMV. Det är jättebra, ärendet har bränt mycket energi.

Har FMV försökt att sälja de norska Archer-pjäserna utomlands?

– Ja, vi har haft i uppdrag att hitta en kund utomlands. Men den säkerhetspolitiska situationen har förändrats, så läget har blivit annorlunda nu.

– Men det finns fortfarande intresserade nationer för det här systemet.

Försvarsminister Peter Hultqvist (s) säger till DN:

– I det sämre säkerhetspolitiska läge som vi är i så kan det här bidra till en förstärkning av den svenska försvarsmaktens militära kapacitet. Det är i grunden positivt.

Läs mer:

13 av de 24 svenska Archer-pjäserna som ingick i beställningen till BAE Systems Bofors finns i dag på artilleriregementet A9 i Boden. De resterande elva i den svenska beställningen levereras under hösten och under början av 2017.

De tolv nya, extra pjäserna, placeras tills vidare i förbandsreserven, det är oklart var de stationeras.

Enligt Anders Carrell kan Försvarsmakten även behöva de sista återstående, tolv haubitsarna.

– Det är inte helt osannolikt att de också kommer att förbandssättas. 48 pjäser är en låg siffra för en nation i en internationell jämförelse, säger han.

Haubitsen har en kaliber på 155 mm. Det hjulburna systemet beskrivs kunna träffa ett mål på cirka 4 mils avstånd inom en radie på 10 meter beroende på ammunitionen. Om den används tillsammans med den gps-styrda Excaliburgranaten uppges räckvidden vara över 5 mil. Dumpern kan köra 70 km/h.