Fordon

Första bilen av komposit från skogen

Taket består av komposit helt baserat på barrvedslignin. Foto: KTH
Taket består av komposit helt baserat på barrvedslignin. Foto: KTH

Svenska forskare har tagit fram den första bilmodellen med delar av karossen av kolfibertkomposit av lignin, samt ett batteri där lignin används som elektrodmaterial. Forskarna hoppas ha fibern klar för produktion 2025.

Publicerad Uppdaterad

Forskare på KTH och de två forskningsinstituten Innventia och Swerea Sicomp har tillverkat en liten bilmodell med tak tillverkat av en komposit helt baserat på barrvedslignin. I bilbatteriet används dessutom lignin som elektrodmaterial.

Modellen är en Volvo i skala 1:14. av en Volvo.

– Den är ungefär lika stor som en radiostyrd bil, kanske 25-30 cm lång, uppskattar säger Birgitha Nyström, Forskningsledare för materialteknik på Swerea Sicomp.

Forskare har i flera år försökt hitta billigare alternativ till den traditionella men dyra plastbaserade kolfibern, som av ekonomiska skäl främst används i produkter där prestanda och prestige får kosta.

Att försöka ta fram ligninfiber av barrved lockade forskarna eftersom barrskogen är så dominerande i Sverige.

Ligninbaserad kolfiber skulle kunna bli billigare, eftersom materialet är en restprodukt från skogen. I bästa fall eldas ligninet annars upp.

Än så länge handlar det bara om en liten bilmodell. Och många utvecklingssteg återstår.

– Men ingen annan har ännu lyckats ta fram en väv av fibern, vad jag vet. Och i vår gemensamma tidsplan räknar vi med att det finns kommersiell produktion av ligninbaserad kolfiber 2025, och vi ligger ganska bra till, säger Brigitta Nyström.

– Och finns det bara en fungerande fiber, så kan den ju användas i bilar. Och det var vårt mål, att kompositen skulle kunna användas i bilar.

Tillsammans med Innventia har KTH redan i ett tidigare projekt testat lignin som elektrodmaterial i batterier. Resultatet av den forskningen används i modellbilen. För batterier med lignin skiljer sig inte från vanliga batterier, enligt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik på KTH.

Forskningsarbetet sker inom det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Mer information finns här.