Fordon

Forskare: ”Släpp inte ut självkörande bilar i trafik”

Självkörande bilar är ännu inte mogna att släppas ut i trafik i större skala, varnade trafikforskare vid en konferens i fredags.

Publicerad

”Var försiktig med att ge tillstånd till självkörande bilar innan viktiga tekniska problem har lösts”. Den varningen meddelades när amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA ordnade ett öppet möte om förarlösa bilar på fredagen.

NHTSA tycker sig behöva agera snabbt nu när vissa bilar redan i standardutrustningen har teknik som förknippas med självkörande bilar, som autobroms och automatisk filhållning.

GM har nyligen meddelat att man planerar för självkörande bilar tillsammans med bildelningstjänsten Lyft om några år.

Google, som testat självkörande bilar under en följd av år, argumenterar inför den amerikanska kongressen för att NHTSA ska få möjlighet att ge företaget speciella tillstånd att ta ut självkörande bilar utan ratt och pedaler i trafiken.

Men kritiker vid mötet, där både konsumentorganisationer, ingenjörsvetenskap och biltillverkare argumenterade, poängterade att tekniken ännu är allt för väderberoende och att vägunderhållet ibland är så eftersatt att teknik för att följa filmarkeringar inte kan fungera.

Självkörande bilar kan heller ännu inte reagera på kommandon från en polis som vill stoppa fordonet, och tekniken för att tolka trafiksignaler är ännu alltför primitiv.

Innan de självkörande bilarna har lärt sig att hantera vardagshändelser i trafiken är det ett hot mot den allmänna säkerheten att släppa ut dem i trafiken, varnade Mark Golden vid National Society of Professional Engineers.

James Niles vid tankesmedjan Orbit City Lab upplyste om att den federala lagstiftningen inte ens har reflekterat över hur man ska förhindra att självkörande bilar inte modifieras till att användas som vapen av illasinnade.