Fordon

För första gången – Volvo testar självkörande stadsbussar

Illustration av en Volvobuss på en testbana för automatiserad körning. Foto: Volvo
Illustration av en Volvobuss på en testbana för automatiserad körning. Foto: Volvo

AB Volvo ska för första gången testa självkörande stadsbussar – i Singapore. Men det är en bit kvar tills tester kan ske på allmän väg.

Publicerad

Två stycken 12 meter lång bussar modell 7900 Electric kommer att utrustas med teknik för automatiserad körning. Detta kommer att ske i Göteborg.

Bussarna ska levereras till Singapore i början av 2019. Enligt AB Volvo är detta första gången företaget utför tester med självkörande stadsbussar.

Volvo Bussar har skrivit ett samarbetsavtal med Nanyang Technological University och med på resan finns också Singapores transportmyndighet LTA. Avtalet sträcker sig "till att börja med" över en tvåårsperiod.

I inledningsskedet handlar det dock inte om tester på allmän väg. En av bussarna kommer att användas på Singapores nya testanläggning för autonoma fordon och den andra kommer att testas i en bussdepå.

– Testbanan är byggd för att kunna simulera många olika testsituationer. Där finns bland annat busshållplatser och liknande, säger Johan Tofeldt, produktchef för förarlösa fordon inom Volvokoncernen.

Bussdepån är en riktig sådan och testerna kommer därför att ske vid speciella tillfällen, ner belastningen är låg. Volvo vill bland annat titta på hur moment som tvättning och laddning kan utföras utan förare.

När tester kan börja ske på allmänna vägar vill Johan Tofeldt inte säga något om.

– Det vågar jag inte ha en uppfattning om i dag. I dagsläger har vi inte ett system godkänt för allmän väg.

Vad behövs för ett godkännande?

– Vi behöver ta fram ett funktionellt säkerhetssystem så att vi kan garantera att den inte kör på någon eller något, ett system med tillräckligt hög tillförlitlighet, säger han och påpekar att det är en av de saker man ska titta på tillsammans med Nanyang Technological University.

Sedan tidigare har Volvo berättat att de utvecklar förarlösa sopbilar och lastbilar för gruvdrift, bland annat.