Fordon

En miljard i stöd till biogas: ”Stora klimatnyttor kan uppstå”

Biogas används bland annat som drivmedel för fordon. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT
Biogas används bland annat som drivmedel för fordon. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Under 2021 beviljades 2,8 miljarder kronor i statligt stöd genom det så kallade Klimatklivet. En stor del, en miljard kronor, gick till satsningar på biogas, skriver Naturvårdsverket.

Publicerad

Den svenska biogasproduktionen uppmäts numera till 2,2 terawattimmar (TWh). 60 procent av den produktionen, 1,5 TWh, har tillkommit med ekonomiskt stöd från Klimatklivet sedan starten 2015, skriver Naturvårdsverket.

"Vi ser ett stort kliv för biogasen i Klimatklivet 2021. Det är särskilt roligt att både små och stora företag vill investera i biogas från gödsel. Stora klimatnyttor kan uppstå när ett hållbart biobränsle produceras samtidigt som metanutsläpp från gödsel minskar", säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivets transportenhet, till myndighetens hemsida.

Majoriteten av pengarna har gått till omställning inom transportsektorn, men en del har gått till att ställa om i industrin.

"Energikonverteringar är ofta ekonomiskt bra investeringar på lång sikt, men inte alltid på kort sikt. Med Klimatklivet kan en sådan klimatinvestering ändå bli möjlig", säger Carl Mikael Strauss, chef för verkets industrienhet.

I år utvidgas stödet till att även gälla för småskalig elproduktion från biogas. Som exempel kan en lantbrukare som vill producera el från gödsel som gården genererar söka stödet, skriver myndigheten.

Fakta: Klimatklivet

Biogas är ett förnybart bränsle som nästan uteslutande tillverkas av rester och avfall.

Gasen bildas när organiskt material som exempelvis matavfall, gödsel, slam från reningsverk och växter bryts ned i en syrefri miljö. Den kan sedan användas för uppvärmning i värmeverk, elproduktion eller som drivmedel.

Källa: Nationalencyklopedin, Stockholms stad

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som bland annat kan gå till företag, kommuner och bostadsrättsföreningar för olika projekt som minskar utsläppen. Stödet har funnits sedan 2015 och sedan dess har omkring 8 miljarder kronor betalats ut.

Majoriteten av pengarna, 77 procent, har gått till företag. Åtgärderna som pengarna har gått till förväntas bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på minst 1,5 miljoner ton.

Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder kronor i investeringsstöd att söka inom Klimatklivet. Samma summa ska göras tillgänglig under 2023 och till 2024 beräknas anslaget öka till omkring 3,7 miljarder.

Källa: Naturvårdsverket