Fordon

En majoritet skräms av de autonoma fordonen

Teknikbolaget FiveAI har börjat rulla med autonoma fordon i vissa delar av London. Foto: FiveAI

Två av tre britter känner obehag inför tanken på att åka i en självkörande bil. Andelen har förblivit oförändrad de senaste åren – och nu vill ingenjörerna se fler tester på allmän väg för att vänja allmänheten vid den autonoma tekniken.

Publicerad

Undersökningen om hur britterna ser på självkörande fordon har genomförts av Organisationen för maskiningenjörer (the Institution of Mechanical Engineers). 2 014 personer deltog – och attityden är långt ifrån omfamnande.

Nu avslöjas resultaten i rapporten ”Public Perceptions: Driverless Cars”, och nära en tredjedel av de tillfrågade anser att Storbritannien aldrig kommer att genomföra ett skifte där en huvuddel av fordonen på vägarna utgörs av självkörande bilar.

60 procent av de tillfrågade hävdar att de alltid kommer att föredra att köra bilen själva framför att transporteras autonomt. Andelen på två tredjedelar som känner obehag inför tanken på att åka i en självkörande bil har förblivit oförändrad sedan den senaste undersökningen – och utvecklingen verkar i vissa avseenden gå bakåt.

Varierande svar om autonom teknik

I dag anser 32 procent av de tillfrågade att de självkörande bilarnas tillåtna topphastighet borde begränsas till drygt 48 km/h – 2017 tyckte 27 procent detta. Svaren varierar dock kraftigt med utgångspunkt från ålder, kön och geografisk hemvist.

En tredjedel av männen skulle känna sig bekväma i en självkörande bil, medan detsamma bara gäller för var femte kvinna. Om man å andra sidan tittar på åldersspannet 18-24 år så är 42 procent bekväma med att åka i ett autonomt fordon. Bland de som är 75 år och äldre ligger andelen istället på elva procent.

Mest tveksamma är innevånarna i Skottland och sydvästra England med Wales – medan man i the Midlands och den sydöstra delen av landet uppvisar minst oro.

”Konsumenternas förtroende avgörande för framgång”

Den brittiska regeringen har för avsikt att dra igång nya tester med autonoma fordon på allmän väg 2021, i London och Edinburgh. Men Organisationen för maskiningenjörer anser att fler platser i Storbritannien måste få uppleva de självkörande bilarna.

– Konsumenternas förtroende är avgörande för att den autonoma tekniken ska bli framgångsrik – men om något så har det förtroendet tappat fart under de senaste två åren. Under den tiden har det genomförts väldigt få kontrollerade tester på våra vägar, som kan låta folk få uppleva fordonen på riktigt. Som ingenjörer är vi fortsatt övertygade om behovet av att utforska de potentiella fördelar som teknikområdet kan erbjuda, säger Colin Brown, chef för Organisationen för maskiningenjörer i ett uttalande.