Fordon

Elbilar kan skaka om arbetsmarknaden inom EU

Foto: Bexim/Wikipedia
Foto: Bexim/Wikipedia

En ny undersökning visar att den snabba övergången till elbilar kan ha en negativ inverkan på jobben inom fordonsindustrin. Målet mot nollutsläpp kan därför leda till allvarliga strukturella problem.

Publicerad

Inför att unionen lägger fram nya mål kring koldioxidutsläpp efter 2020 har Europakommissionen publicerat en konskevensrapport som granskar hur övergången till elbilar kommer att påverka sysselsättning bland bilföretagen. Den identifierar förvisso att produktion av elfordon är mindre arbetskrävande – men enligt vissa experter har kommissionen underskattat hur stora konsekvenserna på sysselsättningen kommer bli.

Enligt en ny rapport från FTI Consulting kan övergången leda till allvarliga påföljder för hela fordonsindustrin. Europas billeverantörer kommer att producera 38 procent färre delar och komponenter för elbilar. Detta kan jämföras med en förlust på 17 procent för bilföretagen.

Batterierna kommer att utgöra 35–50 procent av kostnaden för en elbil i framtiden, och det är fortfarande osäkert om dessa batterier kommer att produceras inom EU eller om de kommer importeras. I det senare fallet sänks bilföretagens värde markant, vilket kommer ha en betydande inverkan på jobben.

– Biltillverkare är angelägna om att röra sig så fort de kan mot nollutsläppsfordon. Men hela den europeiska bilförsörjningskedjan måste omvandlas i en takt som är hanterbar, skyddar sysselsättningen och långsiktig hållbarhet för sektorn. I den här rapporten framgår det att alltför stränga CO2-mål och orealistiska försäljningskvoter för batteridrivna fordon kan leda till allvarliga strukturproblem i hela EU, säger ACEAs generalsekreterare Erik Jonnaert.

I dag står bilindustrin för 11 procent av den totala sysselsättningen inom EU. I länder som Tjeckien, Tyskland, Italien och Slovakien ligger siffran på över 20 procent. En snabb övergång till elbilar kommer därför slå hårt mot dessa länder.

Europaparlamentets miljöutskott kommer att rösta om CO2-mål efter 2020 i början av oktober.