Fordon

Easyjet först med askvarnare i planet

Med hjälp av två infraröda kameror på stjärtfenan ska flygplan kunna upptäcka askmoln på 100 kilometers avstånd. Det brittiska flygbolaget Easyjet blir först med att testa det nya systemet som utvecklats av luftforskare i Norge.

Publicerad

Inom några månader ska Easyjet testa det nya systemet med hjälp av ett testflygplan från flygtillverkaren Airbus. Detektorn består av två infraröda kameror som placeras på flygplanets stjärtfena.

Kamerorna filtrerar ljuset på två olika sätt så att man får två olika bilder av området framför flygplanet. Genom att jämföra bilderna går det att upptäcka om det finns aska i luften.

- Det beror på att silikatpartiklarna, som är typiska för ett askmoln, ger en unik  signatur, förklarar Fred Prata vid det norska institutet för luftforskning, NILU.

Han har ägnat 20 år åt att analysera askmoln från vulkaner och är upphovsman till instrumentet.

Hittills har det testats på land och i mindre flygplan. Försöken med Easyjet blir första gången som tekniken prövas i ett jet-flygplan.

Fred Prata förklarar att de två specialiserade kamerorna tar 10 till 30 bilder per sekund. Totalt har bildsensorerna en kvarts miljon pixlar.

- Även om flygplanet rör sig snabbt är det enkelt att upptäcka ett askmoln och det går även att mäta koncentrationen av askpartiklar med stor noggrannhet, säger han.

Kamerorna ”ser” upp till 100 kilometer framför flygplanet och det ger piloten drygt fem minuter för att i tid vända om eller svänga runt askmolnet.

- Problemet i dag är att flygplanen är blinda och måste förlita sig på askprognoser som kan vara felaktiga, säger Fred Prata.

Flygplan försedda med askdetektorer skulle i ökad omfattning kunna flyga trots varningar om aska i luften.

- Det kan naturligtvis inte starta och landa i områden där det finns aska, men däremot kan de undvika askmoln på vägen, säger Fred Prata.

Flygplan med utrustningen ombord kan dessutom kontinuerligt skicka data till marken för att ge en mer korrekt bild av den faktiska askutbredningen under ett vulkanutbrott.

Flygstörningarna i  april gör att många flygbolag är intresserade.

- Vi pratar med flera flygbolag, men Easyjet är de första vi skrivit avtal med och om försöken blir lyckade kommer de att installera instrument på 12 av sina plan, säger Fred Prata.

Det kan dock dröja innan den nya tekniken kan användas på bred front. Först måste instrumentet certifieras och luftfartsmyndigheterna måste också godkänna tekniken.

NILU har bildat bolaget Nicarnica för att kommersialisera tekniken. Enligt Fred Prata kommer utrustningen att kosta mindre än de väderradarsystem som finns på dagens flygplan.