Fordon

Dubbel effekt och dubbelt vridmoment med nya elmotorn

Linear Labs elmotor HET lovar minst dubbelt upp mot dagens elmotorer på både vridmoment och effekt. Foto: Linear Labs
Linear Labs elmotor HET lovar minst dubbelt upp mot dagens elmotorer på både vridmoment och effekt. Foto: Linear Labs
Linear Labs elmotor HET lovar minst dubbelt upp mot dagens elmotorer på både vridmoment och effekt. Foto: Linear Labs
Linear Labs elmotor HET lovar minst dubbelt upp mot dagens elmotorer på både vridmoment och effekt. Foto: Linear Labs

Billigare, med högre effektivitet och lägre vikt. Elmotorn från Texas påstås vara ett stort steg framåt inom elektrifieringen. Nu ska startupföretaget kommersialisera tekniken.

Publicerad

Till många muskelbilfantasters stora förtret har Tesla har med all önskad tydlighet demonstrerat hur överlägsna elmotorer är när det kommer till acceleration. Men för att åstadkomma det enorma vridmomentet direkt från start krävs en reduktionsväxellåda. Detta för att låta elmotorn snurra på ett högt och effektivt varvtal – medan hjulen snurrar långsammare. En baksida är att de här växellådorna är tunga, dyra och komplexa. Men snart kan de vara överspelade.

I Texas har ett startupföretaget kallat Linear Labs utvecklat en ny typ av elmotor som de påstår klarar sig helt utan reduktionsväxellåda. Därtill ska deras teknik, kallad Hunstable Electric Turbine (HET), ge enklare drivlinor som kan leverera högre verkningsgrad.

Bakom företaget står far och son, Fred och Brad Hunstable. Så vad har de gjort? HET har flera intressanta karaktärsdrag. Till en början har motorn fyra rotorer och statorn är inkapslad i vad företaget kallar för en magnetisk vridmomentstunnel. Denna tunnel har fyra väggar där alla sidor har samma polaritet, vilket ska se till att magnetfälten är likriktade i rörelseriktningen och att ingen energi går till spillo.

Därtill har motorn ett unikt sätt för att åstadkomma fältförsvagning. Fältförsvagning används för att öka varvtalet när en motor kör på full effekt genom att reducera fältflödet. Men traditionellt sett har det inneburit förluster i verkningsgrad. HET-motorn åstadkommer fältförsvagning genom att rotera en eller båda av de magnetiska locken i ändarna av motorn. Förskjutningen ska göra att motorn kan nå högre hastigheter med bibehållen effektivitet.

In alles påstår Linear Labs att deras utveckling har lett till en motor som kan producera två till fem gånger vridmomentet och åtminstone två gånger totaleffekten av dagens permanentmagnetmotorer i samma storlek. Att den därtill eliminerar behovet av en likströmskonverter samt en reduktionsväxellåda minskar kostnaden och vikten för en tänkt elbil. Lägg till att motorn inte kostar mer att producera, samt kan byggas utan sällsynta jordartsmetaller om så skulle behövas, och den är även attraktiv ur ett kostnadsperspektiv.

Om det här nu stämmer, och Linear Labs kan leverera på sina löften, så innebär det ett stort steg framåt för elmotorer. Men som alltid – det är en rätt lång väg från lovande labbprojekt till att bli en revolutionerande produkt. I första hand kommer motorn att testas i en elskoter under 2020 och 2021 ska tekniken testas i en bil. Vidare ser företaget potential för sin uppfinning i multikoptrar, vindkraftverk samt ventilationssystem (HVAC).