FORDON

Du kanske slipper rycka in – men Försvarsmakten kan vilja ha din bil

Ett antal bilägare får lämna ifrån sig bilen vid förhöjd beredskap. Arkivbild.
Ett antal bilägare får lämna ifrån sig bilen vid förhöjd beredskap. Arkivbild.

Du själv slipper kanske rycka in till Sveriges försvar om vi skulle hamna i krig eller kris. Men din bil kan göra det.

Publicerad

FAKTA

Uttagning av fordon

2017 började Försvarsmakten åter skicka ut brev till fordonsägare att deras fordon behövs om Sverige höjer sin beredskap eller hamnar i krig. Då hade man inte gjort det sedan 1997.

Uttagningsbeslutet går inte att överklaga

I fredstid är det enda som förväntas av fordonsägarna att hålla sig uppdaterade och att förvara sina uttagsbeslut oåtkomligt för obehöriga. Fordonsägaren kan behöva överlämna sitt fordon till Försvarsmakten om regeringen vid höjd beredskap beslutar om att förfogandelagen ska börja tillämpas, eller att det är krig.

Källa: Försvarsmakten

Ett antal fordon i Sverige är uttagna av Försvarsmakten och ska lämnas in vid höjd beredskap. Det kan vara lastbilar och bussar, men också privatfordon som bilar och snöskotrar.

Många tror att det i första hand är stora, fyrhjulsdrivna dieselbilar som tas ut, men det stämmer inte, förklarar Michael Malm vid Försvarsmakten.

– Vi behöver ha vanliga personbilar för att transportera folk fram och tillbaka. Sedan har vi har sagt att vi måste ha handlingsalternativ för bilarna så att de inte blir stående för att det blivit slut på el.

Tittar på kompletteringar

Försvarsmakten har förstås egna fordon, men man ser också över vilka kompletteringar som behövs vid en eventuell mobilisering.

– Man tittar på glappet mellan vad vi har och vad vi behöver och sedan gör vi ett uttag och då kan det vara lite olika fordon.

Den som får sitt fordon uttaget meddelas skriftligt och får samtidigt veta var det ska lämnas om det blir läge. Michael Malm understryker att det sker under ordnade former.

– Det är ju inte så att staten stjäl saker. Det finns värderingsmän på plats som gör en värdering. Antingen kan man ta fordonet med äganderätt – i princip köpa det. Det andra är att man gör det med nyttjanderätt, en form av leasingavtal – då hyr man av ägaren över den tid som man behöver och betalar för det.

Den som inte lämnar in sitt fordon kan dömas till böter eller upp till sex månaders fängelse.

Mobiliserar färre

Hur många fordon som är uttagna av Försvarsmakten är sekretessbelagt, men Michael Malm säger att det är nog färre än vad folk tror.

– Man ska komma ihåg att lagstiftningen var i grunden tänkt att finnas på plats när vi skulle mobilisera 850 000 som det var i mitten på 1980-talet.

– Om vi ska mobilisera i dag, är det i dagsläget kanske 15 000. Behovet av fordon är inte alls på den nivån som det var förr.