Fordon

De flesta har pillat med sms vid ratten

Köer på E4:an. År 2050 väntas cirka 15 personer per år dödas i olyckor när de åker bil, enligt forskare. I dag ligger dödstalet runt 135. Foto: TT
Köer på E4:an. År 2050 väntas cirka 15 personer per år dödas i olyckor när de åker bil, enligt forskare. I dag ligger dödstalet runt 135. Foto: TT

Sju bilförare av tio har någon gång hanterat sms medan de kört. Samtidigt tycker fler än tidigare att det är trafikfarligt att använda mobil vid ratten. Var femte har själv varit nära att orsaka en olycka på grund av mobilen.

Publicerad

Resultaten kommer från en enkät som Bilprovningen gjort på sin webbplats. En liknande undersökning gjordes 2013. Men då var Bilprovningen nästan ensamma på besiktningsmarknaden, och antalet svarande på enkäten ungefär fem gånger större – vilket kan påverka möjligheten till jämförelser.

En tydlig trend är att allt fler själva använt mobilen medan de kört. I år svarade sju av tio att de läst, besvarat eller skickat sms under körning. Frågan ställdes på ett annat sätt 2013, så en direkt jämförelse kan inte göras.

Fyra av tio har fotograferat eller spelat in filmklipp under körning. För fyra år sedan var siffran 17 procent.

Läs mer:

Andelen som uppger sig ha varit nära en olycka för att de har använt mobilen har ökat från 18 till 23 procent.

Det tycks dock finnas en medvetenhet om riskerna. 94 procent anser att trafiksäkerheten påverkas om man använder mobilen medan man kör. För fyra år sedan tyckte bara 77 procent det.