Fordon

De bygger 50 nya tankställen för flytande gas

Johanna Lamminen.Foto: Johan Kristensson
Johanna Lamminen.Foto: Johan Kristensson
Arbete pågår. Gasum investerar i 50 nya tankstationer för gas till tunga vägtransporter. Ungefär hälften av dem kommer att hamna i Sverige. Johanna Lamminen är vd och Marcus Hansson är public affair-chef.Foto: Johan Kristensson
Arbete pågår. Gasum investerar i 50 nya tankstationer för gas till tunga vägtransporter. Ungefär hälften av dem kommer att hamna i Sverige. Johanna Lamminen är vd och Marcus Hansson är public affair-chef.Foto: Johan Kristensson
Ny tankstation i Jönköping för tunga gasfordon.Foto: Gasum
Ny tankstation i Jönköping för tunga gasfordon.Foto: Gasum

Finska Gasum bygger 50 tankstationer för flytande gas avsedda för tung trafik, varav hälften i Sverige. Målet är att använda biogas – men samtidigt är vd Johanna Lamminen tydlig med att vägen till framgång går via fossil naturgas.

Publicerad

Tidigare i år berättade det finska statliga gasbolaget Gasum att de investerar omkring en miljard kronor i Norden genom att bygga 50 tankstationer för flytande gas avsedd för tung trafik. Hälften av dem hamnar i Sverige. Ny Teknik träffade vd:n Johanna Lamminen och Marcus Hansson, public affairs-chef.

– Vårt åtagande är 50 tankstationer. Behövs det fler får vi se över våra planer. Vi tror att detta kan ge marknaden en skjuts och skänka en trygghet i att gas för fjärrtransporter kommer att finnas tillgängligt i Norden, säger Johanna Lamminen.

Skälet till att ett statligt finskt bolag gör en så bred satsning handlar – utöver tron på att det kommer ge vinst till aktieägarna – om att få upp volymerna.

– Vi ser att den nordiska marknaden är stor nog att verka på. Enskilda länder är inte tillräckligt för att få upp volymer så att priset blir konkurrenskraftigt, säger Johanna Lamminen.

Tillräcklig räckvidd även för tunga lastbilar

Satsningen handlar alltså om så kallad flytande gas, som kan bestå av såväl förnybar biogas (LBG) som fossil naturgas (LNG) – eller en mix. Genom att kyla ner gasen till omkring –160 grader Celsius minskar volymen med en faktor 600, vilket ger tillräcklig räckvidd även för tunga lastbilar. Hela logistikkedjan blir enklare. Personbilar och stadsbussar tankar i stället komprimerad gas. Tillgången på LBG är i dag mycket begränsad.

Gasum är redan Nordens största producent av biogas med 15 anläggningar. Det handlar huvudsakligen om vanlig komprimerad gas, men i Nymölla utanför Kristianstad byggs just nu en anläggning för uppgradering och förvätskning. Med uppgradering menas att metanhalten höjs vilket är nödvändigt för att senare kunna förvätska den – göra gasen flytande.

Biogasen utgör ännu så länge bara en bråkdel av företagets totala försäljning – omkring 1 TWh jämfört med den fossila naturgasen som uppgår till 30 TWh. I vilken takt Gasum kan ersätta den fossila flytande gasen med den förnybara kan Johanna Lamminen inte svara på.

– Det beror på hur snabbt marknaden växer. Vi är glada för att det finns hundratals ansökningar för investeringsstöd för tunga gasfordon i Klimatklivet. Införandet av dessa fordon spelar en stor roll för hur snabbt vi kan öka vår LBG-produktion. Men vi vet inte hur snabbt ännu, säger hon.

Jobbar mot skarpa utsläppsmål

Eftersom bio- och naturgas är mer eller mindre kemiskt identiskt går det att gradvis öka inblandningen av förnybar gas. Samma infrastruktur kan användas, påpekar hon.

Planerna att koppla på en LNG-terminal i Göteborgs hamn på gasstamnätet har under hösten mött protester. Kritiken går ut på att vi bara ersätter ett fossilberoende (diesel) mot ett annat (naturgas). Johanna Lamminen håller inte med.

– Jag tror inte att det finns en sådan risk. Konsumenter i dag kräver något annat. Vi behöver däremot naturgasen för att få upp volymerna och göra gasen tillgänglig, säger hon.

Marcus Hansson poängterar att Gasum vill ha skarpa utsläppsmål att jobba mot. Samtidigt lyfter han fram att andelen förnybar gas i den komprimerade fordonsgasen i dag är uppe i över 90 procent i Sverige.

– Det har tagit 20 år att komma hit. Så lång tid kommer det inte ta inom den flytande gasen, säger han.

Intresset för gas som drivmedel växer just nu, främst inom tunga vägtransporter samt sjöfarten. På fem till tio års sikt tror Johanna Lamminen att dessa sektorer kommer att ha växt till de största.

– Vi ser redan hur antalet LNG-fartyg växer. Den största tillväxten sker inom sjöfarten tack vare utsläppsmålen, säger hon.

Finska Gasum finns i hela Norden

Finskt statligt energibolag med fokus på gas, verksamt i hela Norden.

Omsatte i fjol 1 177 miljoner euro och gjorde en rörelsevinst på 124 miljoner.

Komprimerad naturgas stod för 875 miljoner euro av intäkterna, flytande naturgas (LNG) för 195 miljoner och biogas för 49 miljoner.

Har omkring 350 anställda.