Fordon

Bilen flyttas från fabrik till kund – utan förare

Trafikledningssystemet informerar bilen om vart den ska ta vägen. Lösningen i själva fordonet är helt programvarubaserad. Bilden visar testfordonet som demonstrerades i Göteborg på fredagen.
Trafikledningssystemet informerar bilen om vart den ska ta vägen. Lösningen i själva fordonet är helt programvarubaserad. Bilden visar testfordonet som demonstrerades i Göteborg på fredagen.

En bil kan förflyttas manuellt fler än 25 gånger på sin väg mellan fabrik och kund. Det svenska projektet gör att föraren inte längre behövs.

Publicerad

Under fredagen demonstrerades projektet Born to drive i Göteborg. Det försöker effektivisera logistikkedjan mellan bilfabriken och kunden. Beroende på hur kedjan ser ut krävs att förare förflyttar bilarna ett antal gånger – ombord på båten, lastbilen, från lagerparkeringen och så vidare. Riskerna som förknippas med arbetet utgörs av bland annat lack- och personskador.

Åtta svenska aktörer, bland annat Rise Viktoria och Volvo cars, har nu utvecklat en helt programvarubaserad lösning för att sköta förflyttningarna utan förare. Detta trots att bilen inte är självkörande i den mening som ofta diskuteras i dag. Det räcker med bilens befintliga system för backvarning samt maskinseendet som ska undvika krock med fotgängare.

Den lösning som tagits fram i projektet är anpassad för Volvo-bilar och täcker in nästan samtliga som i dag produceras, berättar Kent Eric Lång, vice vd Rise Viktoria.

– Det unika är att vi löst det helt utan hjälp av ny hårdvara i bilen. Mercedes presenterade ett liknande system i somras men då med extra sensorer, säger han.

Ett nyutvecklat trafikledningssystem tar emot en beställning från logistiksystemet. Trafikledningssystemet berättar därefter för bilen vart den ska köra och parkera sig. Om bilens sensorer eller maskinseende upptäcker något konstigt, till exempel en människa, rapporterar den det till trafikledningssystemet och problemet får lösas manuellt.

För positioneringen behövs hjälp av en väldigt precis GPS, kallad GPS-RTK. Tack vara ett två GPS-enheter samverkar, en fast och en mobil, kan centimeterprecision uppnås.

En av fördelarna man vill uppnå är bland annat utrymmesmässiga. Bilarna kan parkeras med några centimeters mellanrum i en hamn eftersom en förare inte behöver kunna öppna dörren för att kliva in.

– Genom att använda den här tekniken på en hamnterminal kommer vi förändra terminalens bilhantering i grunden, säger Christian Fuss, logistikchef på rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Som en följd förväntas också logistiken bli billigare.

Några direkta tekniska svårigheter har projektet inte stött på, berättar Kent Eric Lång på Rise Viktoria. Den största förtjänsten ligger enligt honom i en ökad kvalitetskontroll av logistikprocessen.

– Det tog också ett litet tag att få alla aktörer att prata ihop sig. Men i övrigt var det mest bara att göra det, säger han och påpekar att samarbetet varit en nyckel för att lyckas.

Det skulle förmodligen vara möjligt att utveckla en lösning även för andra bilmärken än Volvo. Det är nu upp till teknikbolagen i projektet att i så fall vidareutveckla resultaten från forskningsprojektet som nu anses avslutat.

Ny Teknik söker Volvo för att fråga om företaget avser införa lösningen.

Born to drive

Projektet startade för två år sedan med målet att effektivisera logistikkedjan mellan bilfabrik och kund. Deltagare har varit: Actia Nordic, Combitech, Consat, Semcon, Trafikverket, Rise Viktoria, Volvo cars och VTI.