Fordon

Bensinbolag ska blanda i mer biodrivmedel

Regeringen inför en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel. Foto: TT
Regeringen inför en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel. Foto: TT

Regeringen föreslår att bensinbolagen ska tvingas blanda i mer biodrivmedel i bensin och diesel. Inblandningen ska vara uppe i 50 procent år 2030. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Biodrivmedel ska också fortsatt skattebefrias.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Klimatministern och vice statsministern Isabella Lövin (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar på en pressträff förslaget om en så kallad reduktionsplikt för bensinbolagen. De båda försäkrar att förslaget inte ska innebära att det blir dyrare för bilisterna att tanka.

– Reduktionsplikten ålägger distributörerna att sänka utsläppen genom inblandning av mer biodrivmedel, som successivt ska öka. Alla kan och ska tanka grönare, utan att behöva göra ett aktivt val vid pumpen, säger Isabella Lövin.

Regeringen föreslår procentsatser för hur stor inblandningen ska vara för vart och ett av åren 2018, 2019 och 2020, i både bensin och diesel. Och för 2030 sätts ett indikativt mål att biodrivmedel ska utgöra hälften av varje liter bensin och diesel som bilisterna tankar.

– Med de ambitioner vi presenterar så kommer reduktionsplikten att vara världens hittills mest ambitiösa. Och den kommer också att ge stabilitet och långsiktighet för biodrivmedelsbranschen, säger Isabella Lövin.

Lövin och Andersson säger att förslaget ska gynna hållbara biodrivmedel, med den bästa klimatprestandan. Det kan handla om tallolja, HVO och etanol gjord på svenskt vete.

Andersson säger att Sverige har bra förutsättningar för att öka inblandningen.

– Vi har goda förutsättningar internt för storskalig produktion av biodrivmedel, till exempel genom skogen, men också genom tillgång på restprodukter från massaindustrin.

Regeringen föreslår också att vissa biodrivmedel även i fortsättningen ska vara befriade från skatt. Det gäller typerna E85, ED95, B100 och HVO100. Dessutom föreslår regeringen att energiskatten för E85 och B100, även kallat Fame, tas bort. Det ska göra att priset på E85 och B100 minskar med 40 öre respektive 122 öre per liter vid pump.

Naturskyddsföreningen (SNF) är mycket nöjda med regeringens förslag.

– Vi är jättepositiva. Det är verkligen på tiden, säger Johanna Sandahl, ordförande i SNF.

– Det här är nödvändigt för att få ner utsläppen från bilarna som rullar på gatorna och vägarna i dag. Det berör också merparten av de bilar som säljs nu och de närmaste åren.

Hon tror inte att det blir några större problem med att blanda biodrivmedel och bensin eller diesel.

– Vi har drivit den här reduktionsplikten en längre tid. För att få ner utsläppen behövs en mängd olika pusselbitar. Detta är en av dem.