FORDON

Bensinbilar förbjuds i centrala Stockholm: ”Vill skapa bättre luftmiljö”

Snart får inte bensin- och dieselbilar längre rulla i delar av centrala Stockholm.
Snart får inte bensin- och dieselbilar längre rulla i delar av centrala Stockholm.

Bensin- och dieselbilar förbjuds i delar av centrala Stockholm från och med 2025. Det står nu klart sedan det rödgröna styret i staden enats. Motororganisationen M tycker att åtgärden är ineffektiv och bara flyttar på problemen med utsläpp.

Publicerad Uppdaterad

Området som omfattas är 20 kvarter stort. Det ligger innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen.

Bara elbilar och utsläppssnåla gasfordon kommer att tillåtas och för tung trafik tillåts även utsläppssnåla laddhybrider. Förbudet omfattar även transporter och taxibilar.

– Målet är att skapa en bättre luft- och ljudmiljö för de som vistas här, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) till SVT Stockholm.

Det är första gången som miljözon klass tre införs i Sverige, men även i Göteborg har liknande begränsningar aviserats.

Moderaterna: ”Har innerstan som sin experimentverkstad”

Zonen börjar gälla den 31 december 2024 och sedan ska den utökas i en andra etapp med ett nytt beslut 2025.

Tidigare var tanken att även införa miljözon klass tre i Gamla stan men den planen skrotades.

"Miljözonen införs i ett område med många gående och cyklister, där luftkvaliteten behöver bli bättre. Det är också en del av city där vi ser att det finns ett stort engagemang för en snabbare elektrifiering, med aktörer som kan vara draglok i omställningen", säger Lars Strömgren.

Oppositionsborgarråd Dennis Wedin (M) rasar mot beskedet.

– Det här är ideologisk symbolpolitik, säger han till TT.

Zonen kommer innebära att city blir mindre tillgängligt och stänger ute människor som inte har råd med elbil. Han hävdar att Socialdemokraterna bryter vallöften genom att ta bort parkeringsplatser och införa ett sådant här förbud.

– De bryter löften och låter Miljöpartiet använda innerstan som sin experimentverkstad.

Utsläppsfritt i Stockholm 2030

Wedin anser att luftkvaliteten bäst främjas genom att fler ställer om till el, då behövs fler laddningspunkter och differentierade trängselskatter och parkeringsavgifter för elfordon.

Samtidigt håller han med om att Stockholm inte ska vara utformat efter bilen. Staden har som mål om en utsläppsfri trafik i innerstaden 2030.

– Vi ska se till andra trafikslag och se vilka gator som kan vara bilfria så att det fungerar med framkomligheten.

Motororganisationen M Sverige tycker att det är viktigt att göra något åt luftkvaliteten, men bara på de platser och de tider som det verkligen är problem, förklarar Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M.

– Som i Oslo, där är det bara vissa dagar och tider som det är begränsningar, säger han.

Ett förbud i en zon innebär att trafiken flyttas till intilliggande områden, konstaterar han.

Han pekar på de begränsningar för äldre fordon som redan råder för tung trafik.

– Om de efterlevdes så skulle man komma ned i utsläpp även här, det visar också Stockholms stads utredning.

Motororganisationen M Sverige ser att den nya miljözonen får mycket långtgående konsekvenser, men att utsläppen inte påverkas i proportion till det.

– Stockholm har störst bekymmer med partikelutsläpp. Men det kommer mest från halkbekämpning då man sandar. Det har inget med ett förbud mot fossilbilar att göra, säger Carl-Erik Stjernvall.

FAKTA

Miljözon klass 3

Miljözon klass 3 är en trafikreglering som begränsar vilka fordon som får köra på en gata. Miljözonen tillåter som huvudregel bara elfordon och utsläppssnåla gasfordon. För tung trafik tillåts även utsläppssnåla laddhybrider. Regleringen gäller dygnet runt alla dagar.

Flera fordonstyper som är kopplade till vård och omsorg, säkerhet och samhällsservice är undantagna från miljözonens utsläppskrav. Det gäller bland annat polis, ambulans, färdtjänst och fordon där förare eller passagerare har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta framgår av trafikförordningen, som bestämmer vad som gäller i miljözoner.

Stockholm blir först i Sverige med att införa miljözon klass 3.