Fordon

Batteritåg åter i trafik

379 Electrostar nu konverterat till batteridrift. Foto: Bombardier
379 Electrostar nu konverterat till batteridrift. Foto: Bombardier

För första gången på drygt 50 år har ett batteridrivet tåg tagits i drift i pendeltrafiken i London.

Publicerad

Tack vare utvecklingen inom litiumjonbatteritekniken har batteridrivna tåg åter blivit intressanta på ickeelektrifierade järnvägslinjer i Storbritannien.

På endast sju månader har tekniker hos Bombardier konverterat det eldrivna tåget 379 Electrostar till batteridrift på sträckor upp till 80 km och hastigheter upp till 120 km/h.

Tåget använder den befintliga strömriktarutrustningen och 25 kV AC för att ladda batterierna och för att koppla in batterierna där kontaktledning saknas.

På så vis får man tåg med lägre bullernivå jämfört med om eldriften skulle kompletteras med dieseldrift.

Batterierna har placerats under vagnskorgarna. Ännu så länge handlar det om ett testprogram finansierat av den brittisk motsvarigheten till Trafikverket.


Följ Ny Teknik på Facebook!