Fordon

Åtta frihetsgrader i största körsimulatorn

Körsimulatorn bjuder på åtta frihetsgrader
Körsimulatorn bjuder på åtta frihetsgrader

Med målet att sänka bränsleförbrukningen i bilar byggs i Stuttgart Europas kraftfullaste körsimulator. Simulatorn arbetar med åtta frihetsgrader.

Publicerad

Målet med arbetet är att bygga en forskningsplattform på vilken olika projekt för att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i personbilar och yrkesfordon ska kunna genomföras.

Så verklighetstroget som möjligt ska visuell, akustisk och känselmiljö efterliknas. Speciellt för att uppnå det senare kan plattformen lutas i olika riktningar.

Förutom simulatorn ingår i projektet en bil med mätutrustning som gör det möjligt att mäta energianvändning och föraraktiviteter i vardagskörning. Mätdata om väglag och trafik samlas också in.

Forskningsprojektet kan omfatta såväl förbränningsmotorer som elmotorer.

Satsningen på körsimulatorn går under namnet Validate och bekostas med anslag från tyska forsknings- och utbildningsministeriet med 3,7 miljoner euro, omkring 40 miljoner kronor.