Fordon

18 rotorer lyfter volocoptern

Modell av volocoptern med sina 18 rotorer. Foto: E-volo
Modell av volocoptern med sina 18 rotorer. Foto: E-volo

18 elmotorer håller en ny typ av helikopter med två personer ombord i luften en timme.

Publicerad

(Uppdaterad version) Elhelikoptern utvecklas av det tyska företaget E-Volo, som kallar flygfarkosten för Volocopter. Den lyfter med hjälp av 18 elmotorer.

Ackumulatorerna har laddning för en timmes flygtid. E-Volo uppskattar att energikostnaden för en timmes flygning stannar under 100 kr.

Volocoptern väger 450 kg. Den kan stiga till 2000 meters höjd och färdas i en hastighet på max 100 km/h.

Farkosten kan lätt plockas isär för transport på väg eller för placering i garage.

Tack vare den stora mängden motorer är säkerheten hög, menar E-Volo. Skulle hela elsystemet slås ut kan volocoptern segla mot marken med hjälp av fallskärm.

Vid institutet för tillämpad forskning på högskolan i Karlsruhe ska nu styr- och reglertekniken för de 18 rotorerna utvecklas. Mängder av sensorer är kopplade till pilotens manöverspak.

Hela projektet har nyligen beviljats närmare 20 miljoner kronor under tre år av tyska ministeriet för näringsliv och teknik.