SAMHÄLLE

NLAW och bandvagnar – kraftig ökning av beställningar till försvaret

FMV:s beställningar till industrin har ökat samtidigt som leveranser till Försvarsmakten skyndats på, det gäller bland annat renoverade stridsfordon och stridsvagnar. Arkivbild.
FMV:s beställningar till industrin har ökat samtidigt som leveranser till Försvarsmakten skyndats på, det gäller bland annat renoverade stridsfordon och stridsvagnar. Arkivbild.

Försvarets materielverk (FMV) ökade kraftigt sin verksamhet i fjol. Beställningarna till industrin nästan fördubblades jämfört med året innan.
– Det var drivet av omvärldsläget, säger generaldirektör Göran Mårtensson till TT.

Publicerad

FMV – som har till uppgift att upphandla och leverera materiel och tjänster till Försvarsmakten – har gått från åtstramning till kraftfull tillväxt.

Det beror både på politikernas beslut att öka försvarsanslagen, Natoansökan och det försämrade omvärlds- och säkerhetsläget.

– År 2022 präglades av Rysslands invasion av Ukraina. Det påverkade allt vi gjorde på FMV. Det viktiga för oss var att lägga beställningar till industrin för att bidra till att öka den svenska försvarsförmågan, säger Göran Mårtensson.

Robotar och bandvagnar

Myndigheten lade under 2022 beställningar till industrin till ett värde av 36,4 miljarder kronor, en ökning med 95 procent jämfört med 2021.

– Det var viktigt att vi kunde göra det. Det är ledtider på leveranser av försvarsmateriel, framför allt när det gäller mer avancerat försvarsmateriel, säger Mårtensson.

Dels handlar det om redan planerade beställningar enligt försvarsbeslut 2020. Dels om ammunition, annan mängdmateriel och vapen som beställts efter beslut i fjol om utökade medel till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Bland beställningarna finns exempelvis pansarvärnsrobot 57, NLAW, samt 350-450 bandvagnar inom ett projekt som FMV upphandlar i samarbete med Tyskland och Storbritannien.

Utöver beställningar under sitt eget anslag lade FMV också beställningar för Försvarsmaktens räkning.

Påskyndande leveranser

Leveranserna till Försvarsmakten har samtidigt ökat, bland annat beroende på att leveranser skyndats på.

– Vi har tillsammans med leverantörerna försökt att tidigarelägga leveranser där det varit möjligt. Ett exempel är luftvärnssystemet Patriot, som vi köper från USA, som vi kunde slutleverera under 2022. Det var viktigt för Försvarsmaktens operativa förmåga, säger Göran Mårtensson.

Har det funnits några risker eller utmaningar med den uppskruvade verksamheten?

– Ja, det finns det alltid. Den miljö vi nu befinner oss i med råvarubrist och vissa komponentbrister gör att det blir utmaningar för industrin att kunna leverera enligt sina kontrakt och åtagande. Det finns alltid risker som vi inte råder över.

Hur kommer 2023 att bli?

– Vi ska fortsätta att öka. Vi lämnar in ett budgetunderlag den 1 mars för de kommande åren och där finns anslagsökningar och bemyndiganden för att kunna beställa mer. Det innebär också att vi nyanställer mycket och har gjort under flera år.