FARKOST

Myndigheter vädjar: Skrota din tvåtaktsutombordare med förgasare

En Crescent Marin 4, tvåtakts bensinmotor med inbyggd bränsletank och fyra hästkrafter.
En Crescent Marin 4, tvåtakts bensinmotor med inbyggd bränsletank och fyra hästkrafter.

Uppemot en tredjedel av bensinen åker rakt ut i sjön och det råder försäljningsförbud sedan 2007. Men fortfarande finns det 150 000 tvåtaktsutombordare med förgasare i drift.

Publicerad

För den som inte vill kunna prata med sitt sällskap under båtfärden och har en förkärlek till att snudd på bokstavligen kasta pengar i sjön är tvåaktsutombordare med förgasare ett utmärkt val. Det råder nyförsäljningsförbud för de brölande och soppatörstiga relikerna sedan 2007, men fortfarande finns drygt 150 000 motorer i drift. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av alla båtmotorer, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Ett antal myndigheter och organisationer har därför dragit igång en kampanj för att Sveriges båtägare ska skrota de aktuella utombordarna till förmån för miljövänligare alternativ, till exempel eldrift. Målet är att fler ska lämna in sina tvåtaktsmotorer med förgasare för skrotning.

– Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljöfrågor på Transportstyrelsen, i ett uttalande.

En tredjedel används inte

Tvåtaktare med förgasare släpper på grund av sin utformning ut uppemot 30 procent av bensinen i vattnet utan att den förbränns. Enligt havs- och vattenmyndigheten innebär det cirka 2 000 ton per år som hamnar i våra vattendrag. Bensin är giftigt och innehåller bland annat polycykliska aromatiska kolväten som bidrar till nedsatt reproduktionsförmåga och tillväxt samt cancer.

Anledningen till att tvåtaktare med förgasare släpper ut en så stor andel av bränslet utan att det använts ligger i själva konstruktionen. I en fyrtaktare finns ingen möjlighet för den oanvända luft/bränsle-mixen att slinka ut genom avgasventilen. Genom den modernare tekniken direktinsprutning kan man också dosera bränslemängden på ett mycket exaktare sätt än med förgasare, vilket sänker förbrukningen.

Dessutom smörjs tvåtaktare genom att oljan blandas in i bränslet i stället för att återcirkuleras via en sump som i modernare motorer, vilket innebär att oljan antingen förbränns eller släpps ut oanvänd. Det medför också till de usla utsläppsvärdena. Bilindustrin har för länge sedan gjort sig kvitt tvåtaktarna på grund av de högre utsläppskraven för personbilar jämfört med båtmotorer.

Tvåtaktsmotorn stark i förhållande till vikten

Fördelen med tvåtaktsmotorn är att den är väldigt stark i förhållande till sin vikt, vilket gör att den fortfarande används i till exempel motorsågar. Att motorsågar fortfarande använder förgasare i stället för den effektivare direktinsprutningen (med något enstaka undantag) beror i sin tur på att bränslepumpens storlek och elbehov inte passar sig för en så liten maskin.