FARKOST

Fartyg tappade strömmen före kollisionen med jättebron

Totalt sex personer omkom i broolyckan i slutet av mars. Arkivbild.

Det containerskepp som kolliderade med en jättebro i Baltimore i USA förlorade strömmen två gånger strax före kollisionen inträffade, visar en preliminär federal rapport som publicerades på tisdagen.

Rapporten är den första detaljerade genomgången av händelserna den 26 mars som ledde fram till katastrofen där sex byggarbetare omkom och i den framkommer det också att fartyget drabbades av strömavbrott tio timmar före avfärden från Baltimore.

Vilken roll strömavbrotten spelade i katastrofen är fortfarande under utredning, skriver rapportförfattarna.

Lastfartyget Dali var chartrat av danska sjöfartsjätten Mærsk för en planerad resa från Baltimore till Sri Lanka, men kom inte så långt.

Besättningen ombord, 21 sjömän, har inte fått lämna fartyget sedan olyckan. De har under tiden arbetat med underhåll samt bistått utredare som försöker fastställa omständigheterna runt olyckan.