ENERGI

Frankrike vill ha europeisk kärnkraftsallians – där Sverige ska ingå

Franska energiministern Agnès Pannier-Runacher (t h) har bjudit in Sverige och tiotalet andra EU-länder till ett sidomöte i en kärnkraftsallians under det informella mötet för EU:s energi- ocjh transportministrar i Arlanda stad. Här hälsar värdarna för det informella mötet, infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) sina franska kollegor Pannier-Runacher och Clément Beaune välkomna.
Franska energiministern Agnès Pannier-Runacher (t h) har bjudit in Sverige och tiotalet andra EU-länder till ett sidomöte i en kärnkraftsallians under det informella mötet för EU:s energi- ocjh transportministrar i Arlanda stad. Här hälsar värdarna för det informella mötet, infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) sina franska kollegor Pannier-Runacher och Clément Beaune välkomna.

Frankrike vill forma en kärnkraftsallians i EU och bjuder in Sverige och tiotalet andra medlemsländer.

Publicerad Uppdaterad

Det finns stora möjligheter för kärnkraft i den gröna omställningen, enligt den franska energiministern Agnès Pannier-Runacher.

– Vi vill förena krafterna för säkerställa säker drift, tillgång till kompetens och för investeringar, säger Pannier-Runacher inför det informella mötet för EU:s energi- och transportministrar i Arlanda stad norr om Stockholm.

Pusha kärnkraft

På agendan står förberedelser för att hålla elpriserna i schack nästa vinter och på längre sikt, liksom tillgången på energi för hushåll och industri. I det ligger också att gå över från kol, olja och gas till förnybara energikällor. Där vill Frankrike och flera andra länder att kärnkraft ska ha en självklar plats som fossilfri och vanligtvis stabil och leveranssäker energikälla.

Under tvådagarsmötet, som leds av energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), planerar Frankrike ett sidomöte tisdag morgon med tiotalet andra medlemsländer om hur kärnkraftens ställning kan stärkas.

Den svenska regeringen välkomnar, enligt uppgift till TT, det franska kärnkraftsinitiativet.

Den franska ministerns stab uppger att bland andra Sverige, Finland, Italien, Polen, Nederländerna, Bulgarien, Ungern, Rumänien och Tjeckien är inbjudna till tisdagens möte.

Agnès Pannier-Runacher och framhåller att det finns ett hundratal reaktorer som kan spela stor roll i den gröna omställningen.

– Kärnkraft och förnybara energikällor är de två benen, hävdar hon.

Kärnkraftsfrågan delar EU

Frankrike är det land som har mest kärnkraft i sin elproduktion i EU och driver på, på flera fronter, för kärnkraftens roll. Inte minst inom det lagstiftningsarbete som pågår om vilka energikällor som ska kunna subventioneras på vägen bort från beroende av rysk gas och olja och fossila bränslen överhuvudtaget.

I andra lägret finns länder som Tyskland och Österrike. Tyskland är i färd med att avveckla sina sista reaktorer under våren.

Energi- och näringsminister Ebba Busch var sparsam i kommentarerna om kärnkraftsalliansen vid inledningen av ministermötet. Hon underströk bara att den svenska regeringens hållning är klar, alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraft, har viktiga roller för en hållbar energipolitik med rimliga elpriser.